torsjö live vers2

S-retorik från trollfabrik?

S-retorik från trollfabrik?

INSÄNDARE. Det blir närmast komiskt när Irene Nilsson (S) och Anders Wallentheim (S) gång på gång försöker klistra på oss åsikter som vi inte har. En så låg debattnivå gynnar inte precis demokratin, då den uppenbart är ägnad att vilseleda väljarna, och det förvånar oss att en sådan trollteknik används av Socialdemokraternas företrädare i Hässleholm.

Nej, Moderaterna vill inte ”sälja ut” något sjukhus eller några sjukhusbyggnader. Vi vill köpa in vård som ska bedrivas i våra lokaler. Detta kan vara antingen av externa vårdgivare, vilket vi vill utreda i Ängelholm för beslut under kommande mandatperiod. Eller genom att låta personalen ta över driften. Just för Hässleholms del är det just detta senare alternativ som ligger närmast till hands, men det förutsätter så klart att personalen vill. Vi lyssnar nämligen på personalen och har noterat att i de årliga arbetsmiljöundersökningar som görs är det personal i privata välfärdsföretag som trivs allra bäst.

De argument som S lyfter mot att låta en mångfald av vårdgivare bidra positivt till utvecklingen av den komplexa hälso- och sjukvården är att de rymmer ”vinstintressen utan lokal förankring” och att det är besvärligt med organisationsförändringar.

Visst, S försvarar hellre förluster i välfärden än gör något åt dem och prioriterar ned kvalitetsfrågor till förmån för systemfrågor, så åsikterna går att förstå. Men för den som ser dagens utmaningar och vill lösa dem är det svårt att nöja sig med utvecklingen. Ersättningen är densamma till vård i offentlig regi som vård i privat.

Inför förra valet framhöll S att det var ”kris i vården”, sjukvården skulle ”räddas”. Den räddningsaktionen har lett till att dubbelt så många står i vårdkö nu som 2014. Mindre vård levereras, trots att tillskottet av skattemedel är smått otroliga 22 procent (6,2 miljarder kronor) – utan skattehöjning. Samtidigt är fler i personalen sjukskrivna, trots fler anställda, och klagomålen från patienterna har rusat i höjden.

Vi försöker inte laga något som inte är trasigt. Det finns nog med lagningsuppgifter för oss i den skånska vården ändå.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition

Caroline Hedenström M)
ledamot i regionfullmäktige

Karin Axelsson (M)
ledamot i regionfullmäktige

Douglas Roth (M)
ledamot i regionfullmäktige

Läs tidigare insändare i ämnet:

(se ”Det viktiga är kvalitet i vården” 23/8)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se