torsjö live vers2

Miljönämnden godkände miljöchefens nej till endurobanan på Hovdala

Miljönämnden godkände miljöchefens nej till endurobanan på Hovdala

MIljöchefen hade rätt att säga nej till förlängd dispens för endurokörning på Hovdalaområdet. Miljönämnden har nu godkänt hans delegationsbeslut som ifrågasatts av bland andra byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M). Foto: Urban Önell

Miljönämnden har nu godkänt miljöchef Sven-Inge Svenssons beslut att säga nej till förlängd dispens för enduroklubben FMCK:s bana på Hovdalaområdet.

Miljöchef Sven-Inge Svensson. Foto: Berit Önell

Som Frilagt tidigare berättat beslöt en enig miljönämnd i december 2017 att inte förlänga dispensen för endurobanan som aldrig haft tillstånd för verksamheten. Skälen var främst att Hovdalaområdet ska vara bullerfritt och att verksamheten kan skada naturvärdena.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Kommunen har sedan försökt hjälpa föreningen att hitta alternativ lokalisering för banan och ett förslag på placering i Torsjö skulle behandlats i byggnadsnämnden i juni. Det lyftes då ut från dagordningen på begäran från kommunalråden som skulle ha möte med föreningen. I förra veckan beslöt byggnadsnämnden att lägga ner ärendet till förmån för fortsatt placering på Hovdala.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) ansåg att miljöchefen överskred sina befogenheter när han i juli sa nej på delegation istället för att låta politikerna i miljönämnden avgöra. Det håller miljönämnden inte med om, däremot bekräftar miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C ) att presidiet öppnat för att pröva Hovdala en gång till om en ny ansökan kom in.

-Men då hade de behövt komma med något nytt som förändrade läget, till exempel att de ville ändra banans sträckning. Som det nu är korsar ju någon vandringsled banan. Det vore väldigt olyckligt om en cykel körde på och skadade en vandrare, säger han.

Agne Nilsson konstaterar att Sven-Inge Svensson har delegationsrätt i frågan.

-Det var ju i somras och långt mellan nämndernas sammanträden. Vi står inte bakom att han överskred sina befogenheter, säger han.

Han säger att han blev förvånad över att byggnadsnämnden beslöt lägga ner försöken att hitta annan placering för banan.

Miljönämndens andre vice ordförande Agne Nilsson (C) konstaterar att beslutsvåndan om badhusets framtid delvis orsakat bristerna.

-Jag trodde att de skulle skicka det vidare till kommunstyrelsen och föreslå förlängd tid, säger han.

Han konstaterar att det väger tungt att denna del av Hovdala är klassat som tyst område. FMCK:s argument att de vill vara på mark som ägs av kommunen anser han orimligt.

-De fordringarna kan de inte ha. Det finns många föreningar som hyr av andra fastighetsägare, säger han.

Agne Nilsson säger att kommunen brukar försöka hjälpa föreningar. Men någon skyldighet att göra det finns inte.

Sven-Inge Svensson berättar att hans beslut i förra veckan blev ifrågasatt även av miljönämndens ordförande Christer Jönsson (M).

-Vid beredningsutskottets sammanträde undrade han med vilken rätt jag beslutat. Jag fick förklara att det är enligt delegationsordningen och att det inte fanns någon anledning att gå till nämnden när beslutet i december 2017 var enigt och det som hänt sedan dess också talar emot fortsatt dispens, förklarar Sven-Inge Svensson.

De fakta som tillkommit är att en ny skyddsvärd fladdersmusart upptäckts, ett vandringscentrum invigts och att området av Naturvårdsverket utpekats som riksintresse för friluftsliv.

-Dessutom hade stadsbyggnadskontoret redovisat ett antal alternativa förslag till placeringar, varav ett skulle kunna gå vidare, säger Sven-Inge Svensson.

Han såg inte något som talade för att godkänna förlängd dispens med tre år enligt ansökan.

-SM-tävlingar 2021 på en förbjuden bana och att föreningen gärna vill vara kvar räcker inte. Några andra argument har jag inte vetskap om, säger han.

Sven-Inge Svensson menar också att det hade varit ett gyllene tillfälle att göra om det nyligen nedlagda grustaget i Torsjö.

-Verksamhetsutövaren måste annars återställa området med pengar som deponerats för det. FMCK har själva sagt att det är ett utmärkt område för en bana. Men så länge det finns tillräckligt många politiker som kan tänka sig att låta dem vara kvar på Hovdala stannar de förstås hellre där. Det verkar som att det värnas mer om denna verksamhet än om alla som vill ha ett tyst område, säger han.

SD är det parti som i miljönämnden främst har talat för att endurobanan ska vara kvar på Hovdala.

Sven-Inge Svensson är bekymrad över att naturen och tystnaden inte prioriteras högre.

-Ingen har uttalat stöd för Hovdala, varken Göingebygdens biologiska förening eller de som arbetar med vandringslederna. Det hade varit trevligt om någon mer ville stå upp och värna det här fina området, säger han.

Han ser det också som ett självmål att ändra det tysta områdets omfattning inför de fortsatta förhandlingarna om höghastighetsbanans sträckning.

-Vilka möjligheter har vi då att hävda att vi inte vill ha bullerstörande järnväg?

Han befarar att frågan kan komma upp igen.

-Ja, jag vet inte hur länge jag är kvar. Det är en fördel att vara 65, jag behöver inte krusa någon, säger han.

Han påpekar att flera skjutbanor flyttats från Hovdalaområdet på grund av bullerfrågan och att FMCK redan fått förlängd dispens med två år efter de två första åren sedan det upptäcktes att banan var olaglig.

Dispensen går nu ut den 30 juni 2019. Ansökan i juli gällde en förlängning med tre år till.

Miljönämnden hade inte heller kunnat ändra Sven-Inge Svenssons beslut eftersom ett delegationsbeslut gäller. Dessutom har det nu överklagats av FMCK och är under behandling hos länsstyrelsen. Så länge det ligger där kan inget nytt beslut fattas.

Frilagt har sökt Christer Jönsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se