torsjö live vers2

Skolan högsta prioritet i S – valmanifest

Skolan högsta prioritet i S – valmanifest

Socialdemokraterna i Hässleholm presenterade sitt valprogram, från vänster Lena Wallentheim, Joachim Fors och Iréne Nilsson. Foto: Lotta Persson

Huvudfrågan i Socialdemokraternas valmanifest för Hässleholm är skolan.

– Den är absolut prioriterad, säger oppositionsrådet Lena Wallentheim när hon presenterar valprogrammet vid en presskonferens tillsammans med Arbetarekommunens ordförande Iréne Nilsson och barn- och utbildningsnämndens andre vice ordförande Joachim Fors.

Valprogrammet har rubriken ”Ett tryggt Hässleholm”. Det handlar om utbyggd infrastruktur med tåg och buss, goda förutsättningar för näringslivet, nya bostäder, omsorg med kommunala äldreboenden, rätt bemanning och bättre arbetsscheman, byggstart för ett nytt badhus med utomhusdel senast 2022, att göra Hembygdsparken till en tryggare miljö för möten och avkoppling, en nollvision mot rasism med mera.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Trion konstaterar att det finns flera stora utmaningar för skola och förskola i Hässleholm.

– Det gäller inte minst integrationen,men också att rekrytera lärare och att förbättra skolresultaten, säger Lena Wallentheim.

Joachim Fors konstaterar att lärarbristen är en utmaning för alla kommuner.

– Vi måste visa att vi är en attraktiv arbetsgivare, säger han.

Med det menar han bland annat ordning och reda, stabila rektorer och att personalen trivs på sin arbetsplats. Högre lön spelar också in.

Joachim Fors beklagar att en större satsning på skolan och dess IT i de rödgrönas budget röstades ner i kommunfullmäktige.

– Nu får man komplettera med resurser till IT istället, för det måste göras, säger han.

Förskolan behöver också byggas ut rejält.

– Vi ligger back, vi behöver både bygga i kapp och bygga ut, säger Joachim Fors.

Valprogrammet fokuserar mycket på skolan, men innehåller även satsningar på bostäder, omsorg, infrastruktur med mera.

Dessutom är målsättningen att minska barngruppernas storlek. Dock kan de nya förskolorna ersätta en del äldre lokaler som är ineffektiva och har dålig arbetsmiljö.

Det finns inga prognoser för hur mycket satsningarna kommer att kosta på längre sikt. Men S är inte inställda på en skattehöjning.

– Och vi vill inte heller sänka skatten, säger Lena Wallentheim.

Hon tror att det kan bli aktuellt att prioritera annorlunda, men i första hand vill hon hitta sätt att effektivisera.

– Vissa saker går att centralisera inom kommunen, alla avdelningar behöver inte göra allt, exempelvis har vi slagit samman löneadministrationen, säger hon.

Hon tycker också att staten måste få upp ögonen för kommunernas situation.

– Kommunerna får allt större ansvar. Staten måste ge kommunerna större bidrag. De ska vara generella, inte riktade, vi har massor av människor som sitter och fyller i blanketter för att redovisa de riktade bidragen, säger hon.

Hon vill inte ha kommunala poliser, men ser det som tvunget att kommunen bekostar ordningsvakter för att kommuninvånarna ska känna trygghet.

En viktig fråga är bättre arbetsscheman i omsorgen med minskad helgtjänstgöring och delade turer.

– Det är en process som kan ta tid, men vi måste börja, kanske med ett område i hemtjänsten, säger Lena Wallentheim.

Hon skulle önska att det gått att förändra helt på en mandatperiod, men är inte säker på att det går.

Socialdemokraterna vill att kommunen ska satsa på kärnverksamheterna, dock inte enbart.

– Mycket annat behövs också, exempelvis fritd och kultur, säger Lena Wallentheim.

Lena Wallentheim säger att kommunens personal gjorde en stor och bra insats när den stora flyktingvågen kom 2015.

– Men det är nu jobbet börjar, med integrationen, säger hon.

För den har hon tre nyckelord: jobb, bostad och språk.

– Ett jobb och en egen inkomst är oerhört betydelsefull för alla och krävs också för att få en bostad, säger hon.

Hon skulle önska att nyanlända inte behövde tillbringa så lång tid på SFI-kurser för att lära sig svenska innan de kommer ut i arbetslivet.

– De lär sig språket på arbetsplatsen också.

Hon ser att kommunen har mer att göra på området, men betonar att det inte bara är en kommunal fråga – och också att de nyanländas arbetskraft kommer att behövas, exempelvis i omsorgen.

Socialdemokraterna konstaterar att de förlorat många av sina kärnväljare till Sverigedemokraterna.

– I början var vi, liksom andra partier, dåliga på att ta debatten om flykting- och integrationsfrågorna. SD fick stort utrymme och 2015 fick de ännu mer luft under vingarna. Det var en tuff situation, kommunerna fick mycket att hantera. Men vi kan påvisa att vi fortfarande värnar om sjukvård, skola och äldreomsorg och vi vill avskaffa den orättvisa pensionärsskatten. Det behöver vi bättre föra ut till väljarna, säger Lena Wallentheim.

Hon förstår inte hur SD i sin budget kan dra bort kostnader för invandringen.

– Det här människorna finns ju här. Vi kan inte bara säga att den 1 januari har alla flyttat från Hässleholm, säger hon.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se