Gruppen-3a-328x120

Vi värnar valfriheten

Vi värnar valfriheten

INSÄNDARE.

Vad väljer du? Det är viktigt med tillgänglig vård när man behöver den, framförallt för den som är svårt sjuk eller multisjuk. Många äldre personer riskerar att hamna i kläm mellan olika system och får inte den trygga och sammanhållna vård och omsorg som de behöver. Det vill vi ändra på!

Vi vill säkra en hög och jämn kvalitet för alla medborgare. Vi vill fortsätta med satsningen på mobila team så att tex läkare, sjuksköterskor och undersköterskor kan besöka och vårda medborgaren hemma. På så sätt behöver inte äldre som har behov av vård åka till vårdcentralen eller akutmottagningen.

Vi värnar om valfrihet och självständighet, medborgare som vill bo kvar i sina byar ska få den hjälp och det stöd de behöver för att göra det möjligt. Den som har behov av vård och omsorg ska även ha möjlighet att välja mellan olika digitala lösningar.

Ett närvarande och synligt ledarskap är viktigt för utvecklingen. Det underlättar för medarbetare att fokusera på personcentrerad vård och omsorg istället för organisatoriska problem. Vi värnar om en god arbetsmiljö för alla medarbetare.

Vi vill att alla kommunens medborgare ska ha möjlighet att utvecklas gammal som ung. Vi väljer en trygg och nära vård som för Sverige framåt.

 Anna Pålsson C

Lena Svensson C

Anders Edwall C

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se