torsjö live vers2

Stort behov av effektiviseringar

Stort behov av effektiviseringar

INSÄNDARE. Norra Skånes politiske skribent Lars J Eriksson skriver ofta tankeväckande. Den 9 augusti skrev han så här: ”Det saknas pengar till att långsiktigt upprätthålla välfärden i vårt land.” …. ”Konjunkturinstitutet har pekat på ett behov av resurstillskott på nästan 70 miljarder kronor under kommande mandatperiod.” … ”Men dessa sorgkantade larmsignaler får ingen plats i valdebatten….”. … ”Partierna talar sig gärna varma för satsningar men lämnar frågan om finansiering obesvarad.” …. . Han fortsätter med att ge en känga till de rödgröna när han skriver att: ”De rödgröna partierna vill öka kostnaderna och minska effektiviteten i välfärdssektorn …”. Han avslutar med att skriva: ”Politikerna måste bli bättre på att prioritera pengarna inom kommuner och landsting. Icke-kärnverksamheter måste vidkännas stora besparingar eller avvecklas för att välfärden skall kunna få mer resurser.”

Folkets väl delar helt Erikssons syn på behovet av att genomföra besparingar, och i vissa fall avveckling, inom det som inte kan definieras som kärnverksamheter. Folkets väl vill därför bl.a. avveckla det kommunala bolaget HIBAB vilket kostar oss ca 5 miljoner per år. Bolaget (med 5 anställda) ger inte någon utdelning tillbaka till skattebetalarna. Skogarna (ca 2000 hektar) och jordbruksmarken som HIBAB förvaltar åt kommunen ger ett nettoöverskott på ca 1 miljon per år. Även dessa pengar går åt till löner och drift i det kommunala bolaget. Vilken annan skogsägare än kommunen skulle acceptera att kostnaderna för förvaltning och drift ”äter upp” hela vinsten utan att det sker någon utdelning till ägaren? Ingen!

Det är hög tid att agera i enlighet med Lars J Erikssons och Folkets väls krav på effektiviseringar. Kärnverksamheterna (bl.a. omsorgen och skolan) måste prioriteras. För detta krävs att vi rensar bland alla ”sätta på kartan projekt” vilka vi inte har råd med. Vi måste också våga ifrågasätta om kommunen verkligen behöver alla strateger, samordnare, vägledare, rådgivare, konsulter och kommunikatörer vilka vi har anställt de senaste åren. Kostnaderna för dessa tjänster rör sig om mångmiljonbelopp. Skär samtidigt ner politikernas arvoden och basera dem på regeringens prisbasbelopp (45.500:-). Detta skulle frigöra ytterligare 6 miljoner per år. Dessa pengar skulle komma väl till pass i omsorgen och skolan.

Tvivlar du på behovet av effektiviseringar kan nämnas att Hässleholms kommuns driftbudget bedöms gå med ett underskott på 45 miljoner i år. Med god ekonomisk hushållning skulle det istället röra sig om ett överskott på ca 60 miljoner. Vi spenderar alltså 100 miljoner mer än vi borde 2018. Det är hög tid att visa på ledarskap, våga säga sanningar och ta tuffa beslut.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björn Widmark

Folkets väl

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se