torsjö live

Helhjärtat stöd – men på vilket parti?

Helhjärtat stöd – men på vilket parti?

INSÄNDARE. I sin insändare i NSk den 25/8 skriver Tore Almer att vi ska ge politikerna vårt stöd! Han menar då vid valet den 9 september. Ett uteblivet förtroende kommer att bli kostsamt för oss, kan vi väl förstå? Ja kostsamt har det blivit och dessutom i konfrontation med stora grupper medborgare. Efter alla ”affärer” under de senaste mandatperioderna, kan man undra hur ett sådant förtroende ska kunna skapas genom att bara lägga vår röst och på vilket (vilka) parti(er) frågar jag mig?

Studerar man valsedlarna, så återkommer alldeles för många gamla ”förbrukade” namn. Återstår att se om de riktigt nya kommer att göra skillnad? Två nya partier har dessutom sett dagens ljus i spåren av alla galenskaper. Hur är det man säger: nya kvastar sopar bäst? Det är upp till bevis om de tar plats i fullmäktige och övriga nämnder/styrelser. Det är bara att hoppas att skaran av ”sanningssägare” kommer att utökas. De två nya partierna har ambitionen att lyssna på ”folket” och finns med i programförklaringarna. Det finns således förhoppningar att ”folkets” åsikter kommer fram i ett tidigt skede av beslutsprocesserna. Eller kommer det även fortsättningsvis bli så att de ”båda blocken” tillsamman kommer att köra över allt vad opposition heter och majoritetens tyranni kommer att fortbestå. Väl mött vid valurnorna och rösta för allt i världen rätt, hoppas:
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se