torsjö live vers2

Tryggheten viktigaste valfrågan för Patrik Jönsson och SD

Tryggheten viktigaste valfrågan för Patrik Jönsson och SD

Ett levande centrum är viktigt för Hässleholm – och för det behövs tillgänglighet. Att komma fram på båda sidor av resecentrum är en självklarhet för Patrik Jönsson, SD.
Foto: Gert Jacobsson

KOMMUNVALET 2018. I Frilagts intervjuer med partiernas toppnamn inför valet har turen kommit till Sverigedemokraterna och Patrik Jönsson.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Vilken fråga är viktigast för dig och ditt parti?

-Utan tvekan trygghetsfrågan. Det är ett vitt begrepp men det innefattar bland annat att man ska känna trygghet inför förlossningen och veta att man får plats på förlossningsavdelningen.

-Det handlar också om trygghet i skolan, att slippa bli mobbad. Det måste finnas trygghet på arbetsmarknaden, trygghet i vården och trygghet i ålderdomen. Dessutom ska man kunna känna trygghet på gator och torg.

Hur ska det bli ordning i den politiska röran i Hässleholm?

-Det blir inte ordning så länge man leker sandlåda och väljer att inte samtala med Sverigedemokraterna. Jag ser fram emot samtal, och ett samarbete, med M och KD efter valet. Då ska vi se till att det blir ordning i politiken. Jag ser det inte som orealistiskt att vi kan nå 30 procent av rösterna i Hässleholm.

Hur ska skattemedlen användas, d v s hur vill du prioritera i den kommunala verksamheten?

-Vi vill prioritera de mjuka frågorna. Välfärden är viktig och därför måste det bli ett stopp för asyl- och anhöriginvandring. Det handlar om att använda pengarna på rätt sätt. Sänk politikernas arvoden och låt pengarna gå till skola och omsorg.

Vad vill du göra åt skolans underskott?

-Skolan i Hässleholm har en väldigt kostsam administration. Där måste vi bli effektivare. Lägre invandring ger också minskade kostnader. De pengarna kan vi använda till fler lärare.

Vad vill du göra åt mobbningen i skolorna?

-Det är tyvärr svårt att komma åt. Men jag tror vi skulle behöva inrätta jourklasser igen för mobbare och elever som stör. Vi måste sätta ner foten. Mobbning ger men för livet och är inte acceptabelt.

Vill du rädda Finjasjön, i så fall hur?

-Finjasjön är en svår nöt att knäcka, men självklart vill vi rädda sjön – till rimliga kostnader. Reduktionsfisket har, vad jag förstått, varit effektivt så det måste fortsätta.

Hur ska kommunen klara framtidens omsorg med ökande behov, personalbrist m m?

-Först och främst måste vi göra omsorgen attraktiv att jobba i. Det kan vi göra genom att erbjuda möjligheter till heltidsarbete men också genom högre personaltäthet. Dessutom kan lönerna bli bättre. Äldreomsorgen måste få kosta och vi måste vara rädda om personalen som gör ett stort arbete.

Hur anser du att Hässleholms centrum ska utvecklas (biltrafik, cykeltrafik, handel, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar, otrygghet)?

-För att centrum ska kunna utvecklas måste det finnas god tillgång på parkeringsplatser. Vi accepterar inte att man ska tvinga folk att cykla genom att skapa bilköer. Ett levande centrum är viktigt för Hässleholm och då är tillgängligheten, för alla, nummer ett. Otryggheten är också ett stort problem. Vi kräver fler poliser och hårdare tag mot gängkriminalitet, men det behövs också övervakningskameror och ordningsvakter.

Hur ska orterna utanför Hässleholm utvecklas?

-De måste ju också få sin del av kakan. Vi anser att Hässlehem måste bygga i kransorterna också. Satsa på industrimark, all industri behöver inte ligga i centralorten. Bevara byskolorna och satsa på förbättrade kommunikationer. De är alldeles för dåliga på många håll.

Hur vill du förbättra integrationen?

-En av förutsättningarna som vuxen är att man får ett jobb och att man kan språket. Är du här för att leva i ett parallellsamhälle är man helt fel på det. Vi behöver någon form av test för att få medborgarskap, ett test med språkkunskaper men man ska också känna till Sverige i sin helhet, lagar, seder, traditioner.

Vad anser du om böneutrop?

-Det ska absolut inte vara tillåtet. Man ska inte påtvinga någon annan sin religion.

Hur anser du att kommunen ska hantera våldsbejakande extremism?

-En svår nöt att knäcka. Först och främst tror jag att lagstiftningen på riksnivå måste skärpas, men jag tror också att arbetet måste påbörjas tidigt, redan i skolan.

Anser du att bostadssegregation är ett problem i Hässleholm och vad vill du i så fall göra åt det?

-Ja…och nej. Problemet är att vi tagit emot alldeles för många invandrare. Att försöka styra var folk ska bosätta sig ser jag inte som en lösning. Skulle vi t ex tvinga infödda svenskar att bosätta sig på Ljungdala bara för att få en blandad befolkning? Det vill vi absolut inte. Jag tror inte heller på idéen att försöka flytta ut invandrarbarn till småskolorna. Bästa lösningen är att få fler människor i arbete, med en stadig inkomst blir det lättare att välja bostad. Först då kan segregationen minska.

Behöver det byggas fler bostäder? I så fall för vem och var?

-Ja, vi behöver bygga fler bostäder. Dock inte i den omfattningen som de styrande i Hässleholm vill. Vi ska inte bara bygga i centralorten. Det behövs mer tomtmark i byarna och i kransorterna.

Vad vill du göra åt det bristande förtroende för lokala makthavare som många invånare, enligt SCB, upplever? Hur ska tillgänglighet, insyn och information förbättras?

-Det har varit alldeles för många skandaler i Hässleholm så självklart har folks förtroende minskat. Här måste man börja med att vara mer lyhörd för medborgarenkäter och folkomröstningar. Grunden i demokrati är folkstyre, folket ska ha mer makt, jag som politiker ska ha mindre makt. Vi måste sträva efter bättre insyn, makthavarna måste vara mer transparenta mot media och diarieföringen måste förbättras. Kanske delvis en utbildningsfråga men det måste lösas. Det här är en viktig fråga för har vi inget förtroende för makthavarna leder det till söndring av hela samhället.

Försvarar du att politiker offentligt uttala sig om eller försöker påverka media om det blir för mycket negativa rubriker eller ”svartmålning” av politiker, tjänstemän eller kommunala beslut?

-Nej, absolut inte. Vi ska granskas. Alla borde för övrigt granskas lika mycket som Sverigedemokraterna.

Gert Jacobsson

 

FAKTA:

Sverigedemokraterna:

Sverigedemokraterna (SD) betraktar sig som ett socialkonservativt parti med en nationalistisk grundsyn. Partiet vill värna om svenskheten och de svenska traditionerna. Partiet bildades 1988. Bland partiets grundare och tidiga medlemmar fanns flera personer som tidigare varit verksamma i högerextrema och rasistiska partier och organisation. Partiledare sedan 2005 är Jimmie Åkesson som försökt ändra partiets profil och rensa ut extremisterna. Partiet kom in i riksdagen för första gången efter valet 2010 då man fick 5,7 procent (20 mandat) av rösterna. I riksdagsvalet 2014 fick man 12,9 procent och blev därmed Sveriges tredje största parti. I kommunvalet samma år fick man 22,58 procent av rösterna i Hässleholm vilket innebär 14 mandat. Därmed blev man näst största parti i Hässleholm.

Patrik Jönsson:

45 år, bosatt i villa i Vankiva. Familj: hustru och 3 bonusbarn samt en dotter på 21 år i ett tidigare äktenskap. Kör en Opel Astra från 2003. Politiska uppdrag: regionråd i Region Skåne, 1:e vice ordförande i Hässleholms kommunfullmäktige, ledamot av kommunstyrelsen.

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se