torsjö live vers2

Liberalerna vill ha 99 lärarassistenter

Liberalerna vill ha 99 lärarassistenter

Mikael Koenen, John Bruun, Marie Hult och Agneta Olsson Enochsson hoppas på starkt stöd för Liberalerna i kommunalvalet. Här samlade utanför Åhus skola. Foto: Urban Önell

Om Liberalerna får som de vill kommer kommunen att anställa 99 lärarassistenter. Det skulle ge lärarna möjlighet att ägna mer av sin tid och kraft åt det pedagogiska. Att skolan ligger Liberalerna särskilt varmt om hjärta tydliggjordes när partiet inbjöd till presskonferens för att presentera sitt lokala valmanifest. Passande nog i anrika Åhus skola i utkanten av Hässleholm.

I den gamla skolbyggnaden bor en av partiets fyra toppkandidater, Mikael Koenen. Agneta Olsson Enochsson, John Bruun, Marie Hult var också på plats. De berättade hur de vill forma framtiden för medborgarna i Hässleholms kommun. Till stora delar bygger deras visioner för samhällsutvecklingen på vad Liberalerna kommit fram på riksplanet, men det lokala programmet har också vuxit fram i sampel med den enkät som partiet skickade ut till medborgarna för ett halvår sedan.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Mikael Koenen gör comeback i politiken. Han lämnade sina uppdrag i mars 2017 då han inte kunde acceptera det maktskifte i kommunen som innebar att Sverigedemokraterna fick ökat inflytande. Även John Bruun reagerade starkt mot uppgörelsen, men han valde att stanna kvar på sina politiska poster.

De fyra partiföreträdarna menar att det är helt nödvändigt att kunna samarbeta med andra partier för att kommunen ska få ett handlingskraftigt styre efter valet, med en majoritet i fullmäktige bakom sig. De är dock noga med att säga att de utesluter ett samarbete med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet. De anser att de ideologiska skillnaderna är för stora.

– På kommunal nivå handlar politik annars mycket om personkemi, säger John Bruun.

Trygghet för alla

Trygghet är ett ledord med många tillämpningar för Liberalerna. Den som fyllt 80 ska ha rätt att kunna flytta till ett trygghetsboende eller liknande. Där ska man kunna få en lägenhet medan man fortfarande klarar sig helt själv. Dessa boenden ska vara planerade så att man kan bo kvar bakom samma väggar, men i olika delar av huset, även om man blir beroende av allt mer hjälp på ålderns höst. Trappstegsboende kallar Liberalerna sin modell.

På resecentrum, på biblioteket eller andra ställen ute på stan ska medborgaren givetvis också kunna känna sig trygg.

– Vi måste ta otryggheten som människor upplever på allvar, säger John Bruun. Det behövs fler poliser, men det tar tid att utbilda dem. Under tiden får kommunen ha ordningsvakter anställda.

Trygghet ska även erbjudas människor som flyr undan krig och förföljelse.

– Vi måste ha ett generöst förhållningssätt till dem, säger John Bruun.

Samtidigt betonar Liberalerna att det är viktigt att nyanlända snabbt lär sig svenska och kommer ut på arbetsmarknaden.

– Det gäller särskilt kvinnorna. Man ska kunna ställa krav på att man verkligen går på SFI-utbildningen för att kunna få sitt bidrag, säger Agneta Olsson Enochsson. Språket är en nyckel i integrationen.

Mer effektiv förvaltning av offentliga medel

Enkelhet är ett annat ledord. Liberalerna menar att Hässleholms kommun behöver en mer effektiv förvaltning av offentliga medel. De vill få till stånd en grundlig översyn av hur kommunens styrs. Både när det gäller förvaltningarna och den politiska organisationen.

– Förvaltningarna diskuterar ibland med varandra istället för att få något gjort, säger John Bruun.

På det politiska planet har det också varit svårt att komma framåt till beslut.

– Jag brinner för badhusfrågan, säger Agneta Olsson Enochsson. Vi måste komma till skott. Där ser vi de förtroendevaldas oförmåga att samarbeta.

Svårt få kontakt med kommunen

Liberalerna hävdar att den kommunala servicen borde gå att förbättra.

– Det kan vara så svårt att hitta rätt när man ska kontakta kommunen i ett ärende, man bollas hit och dit, säger Marie Hult.

Partiet menar att Hässleholm behöver fler entreprenörer som skapar jobb och tillväxt.

– Vi behöver också få hit fler företagare, som det är nu ligger vi inte bra till i företagsrankningen, konstaterar John Bruun.

En och en halv undersköterska för trädhuset

Billiga bostäder, inte minst för ungdomar som vill flytta hemifrån, är en angelägen fråga. Många vill kanske läsa i Lund, där det är ständig brist på boenden för studenter.

– Det är ett guldläge för oss om vi kan få fram fler lägenheter för dem, säger John Bruun.

Trädhuset vill Liberalerna sälja. Det kostar kommunen 600-700 000 kronor per år.

– Det kan vi får en och halv undersköterska för, säger John Bruun. Trädhuset hör inte till den kommunala kärnverksamheten.

Vill HBTQ-certifiera kommunen

Liberalerna vill på bred front verka mot diskriminering. Bland annat vill de att kommunen ska HBTQ-certifieras. Vad innebär det?

– Vi vill öka förståelsen för denna utsatta grupp, säger John Bruun. RFSL har kurser med kommunanställda, som leder till certifiering. Man kunde börja med utbildning för dem som jobbar i äldrevården och i skolan. Det här är visserligen en ifrågasatt och dyr utbildning, men man kan ju föra ut den här informationen på olika sätt.

Den 9 september är det dags för hässleholmarna att gå till valurnorna. Mikael Koenen arbetar till vardags på Silviaskolan. Han har av elever fått frågan om inte riksdagsvalet är det viktiga – och lokalvalen nästan betydelselösa.

– Mitt svar är att det är kommunalvalet som påverkar oss mest i vår vardag.

Urban Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se