torsjö live vers2

Nya lokaler till Hässleholm Miljö för tolv miljoner – Hässleholms vatten får också plats

Nya lokaler till Hässleholm Miljö för tolv miljoner – Hässleholms vatten får också plats

Hässleholm Miljö behöver större lokaler och har långt gångna planer på att köpa Roundos tidigare fastighet på Tippvägen 1. Även Hässleholms vatten har erbjudits plats för sin personal som blir husvill när tekniska kontoret rivs för att ge plats åt Biltema med flera butiker. Den planerade nybyggnaden vid reningsverket i Hässleholm behövs i så fall inte.

På måndag får kommunfullmäktige ärendet på sitt bord.

Hässleholm Miljös verksamhet har växt och bolaget vill satsa på nya lokaler istället för att bygga ut och renovera de befintliga vid avfallsanläggningen i Vankiva till stora kostnader. Kontorslokalerna i Vankiva består dessutom delvis av moduler som enligt bolaget inte är i sådant skick att det är försvarbart med ytterligare renovering. Bara i år budgeterades underhåll av fastigheter till nio miljoner kronor. Bolaget skriver som svar på frågor från kommunledningskontoret att beloppens storlek och omfattningen av åtgärderna gjorde att styrelsen gav vd i uppdrag att undersöka en nybyggnation som alternativ.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Ett köp av Roundofastigheten, som ägs av Mala Mekaniska i Kinna, är nu enligt bolaget den bästa lösningen. Därmed behövs inte modulerna i Vankvia längre och fjärrvärmeverkets lokaler behöver inte heller byggas om.

Hässleholm Miljö är främst i behov av kontorslokalerna på Tippvägen, men en annan fördel är att de stora industrilokalerna kan användas till lager.

– Vi kan också erbjuda utrymmen för Hässleholms Vatten AB och på så sätt undvika investeringar där, skriver Hässleholms Miljö till kommunledningen.

Kontrakt skrivet och handpenning redan betald

När de kommunala bolagen gör investeringar på över tio miljoner kronor ska beslut tas av kommunfullmäktige. Men Hässleholms Miljös vd Sven Carlsson och ordförande Christer Caesar skrev under köpekontraktet redan den 5 juli då också 1,2 miljoner kronor i handpenning betalades. I måndags påbörjades städning och iordningställande av lokalerna. Först i onsdags tog kommunstyrelsens arbetsutskott upp ärendet och på fredagen beslöt kommunstyrelsen vid ett extra sammanträde att föreslå kommunfullmäktige godkänna köpet.

– Vi har ju skrivit ett förbehåll i kontraktet. Om inte fullmäktige godkänner köpet återgår det, säger Christer Caesar till Frilagt.

Det står ordagrant: ”Avtalet förutsätter erforderliga tillstånd från Hässleholms kommun”.

Hässleholm Miljö beräknar en vinst på 15,5 miljoner kronor i år och kommer att finansiera investeringen med egna medel.

Hässleholms vatten har tittat på lokalerna

Christer Caesar berättar att Hässleholms vatten har varit och tittat på lokalerna.

– Vi har erbjudit dem både kontor och förrådsutrymmen. Jag kan inte svara på hur de ställer sig, men förmodligen är lokalerna så stora att de inte behöver bygga nytt, säger han.

Inflyttning kan ske inom kort.

– Vi ska bara piffa upp, måla med mera. Det går i princip att flytta in på direkten efter att kommunfullmäktige sagt ja, säger Christer Caesar.

Nybyggnad för 24 miljoner vid reningsverket

Som Frilagt tidigare berättat har Hässleholms vatten planerat att bygga nya kontors- och produktionslokaler, inklusive en stor maskinhall, vid reningsverket för 24 miljoner kronor.

Bolaget måste flytta från tekniska förvaltningens lokaler senast den 31 december i år. Eftersom nybyggnationerna inte kan bli klara så snabbt har bolaget sökt bygglov för nio tillfälliga kontorsmoduler som skulle ställas upp på reningsverkets parkering från och med den 1 september. I det ärendet har inget beslut fattats ännu.

Idag finns lokaler enbart för driftspersonal intill reningsverket. När de nuvarande lokalerna skulle byggas gjordes en tjänsteanteckning till beslutet om bygglov om just det – kontorsbyggnaden är enbart avsedd för driftspersonal som är kopplad till miljön vid verket. Det är därför inte säkert att bygglov beviljas för att placera all bolagets kontorspersonal vid reningsverket. Om det godkänns skulle det också kunna uppfattas som att det omdiskuterade skyddsavståndet på 300 meter kring reningsverket inte längre är aktuellt.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se