Gruppen-3a-328x120

Fler bostäder behövs

Fler bostäder behövs

INSÄNDARE. Socialdemokraterna i Hässleholm tycker att ett ökat bostadsbyggande behövs för att utveckla vår kommun.

Det är flera nya arbetsplatser med tillhörande arbetstillfällen på väg att etablera sig i kommunen vilket gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi har dessutom ungdomar som vill flytta hemifrån. Alla har ett gemensamt: de behöver ett boende.

Att satsa på bostadsbyggandet innebär att vi kan erbjuda alla som får sina arbetsplatser i Hässleholms kommun också ett boende i kommunen. Detta ger i förlängningen att kommunen får ökade skatteintäkter.

Mer skatteintäkter till vår fina kommun innebär också möjligheter till ytterligare satsningar på alla andra områden i kommunen, exempelvis skola, omsorg, kultur och fritid.

Detta gör att vi blir en attraktivare kommun som då också kan rekrytera ytterligare engagerad personal. Men också att vår nuvarande personal stannar eftersom vi vet att behovet av personal ökar, med pensionsavgångar och större antal invånare i kommunen.

Lena Nilsson(S)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se