torsjö live

Skattekollen tar betalt för att ge insyn som redan finns

Ska kommunen exportera sina siffror till ett externt företag som på ett pedagogiskt sätt visar enskilda invånare hur den skatt de betalar fördelas på olika verksamheter? Eller kan kommunen själv ge denna insyn? Vid kommunfullmäktiges sammanträde imorgon kväll är Lena Svenssons (C ) motion om att införa tjänsten Skattekollen ett av ärendena på dagordningen. En […]

Ordning och reda med FV och SD

INSÄNDARE. Till alla hässleholmare. Om man vill ha ordning och reda i Hässleholms politiska röra, lägg era röster på Folkets väl eller Sverigedemokraterna. Dessa vill dra ner de orimliga politikerarvodena som betalas ut idag. Pengar som kan användas till betydligt bättre ändamål än att göda redan välbärgade politiker. Dessa båda partier värnar också om trygghet […]

Liberal vision för skolan

INSÄNDARE. Vi liberaler får ofta frågan vad som är viktigast för att förbättra skolan. Det finns ingen brist på möjliga svar. Lärarbristen, kunskapsresultaten, mobbning, stökiga klassrum, psykisk ohälsa är några. Att 17,5% av eleverna inte klarar grundskolan och att ännu färre klarar gymnasiets nationella program motiverar att vi söker flera svar. Om man tar ett […]

Synskadade och sopsortering

INSÄNDARE. Jag har en fråga till Miljönämnden och miljökontoret angående avfallshanteringen i Hässleholm. När en person är synskadad, kan det innebära svårigheter för hen att sopsortera. Det känns diskriminerande, anser de Synskadades förbund som jag tidigare varit i kontakt med. Självklart borde detta kunna lösas enkelt i Hässleholms kommun, eller har jag missat något här, gör […]

Vår ”representativa” demokrati

INSÄNDARE. Det vi faktiskt gör på den instundande valdagen är att lämna ifrån oss vår makt. Vi lägger vår makt i andras händer. Detta finns det i demokratins namn anledning att fundera över. Sverige anser sig, såvitt kan förstås, vara en av flera så kallade ”västerländska demokratier”. Nämnda demokratier och vårt sätt att tänka kan spåras […]

Fler bostäder behövs

INSÄNDARE. Socialdemokraterna i Hässleholm tycker att ett ökat bostadsbyggande behövs för att utveckla vår kommun. Det är flera nya arbetsplatser med tillhörande arbetstillfällen på väg att etablera sig i kommunen vilket gör att vi ser framtiden an med tillförsikt. Vi har dessutom ungdomar som vill flytta hemifrån. Alla har ett gemensamt: de behöver ett boende. Att […]