Gruppen-3a-328x120

Liberal vision för skolan

Liberal vision för skolan

INSÄNDARE.

Vi liberaler får ofta frågan vad som är viktigast för att förbättra skolan. Det finns ingen brist på möjliga svar. Lärarbristen, kunskapsresultaten, mobbning, stökiga klassrum, psykisk ohälsa är några. Att 17,5% av eleverna inte klarar grundskolan och att ännu färre klarar gymnasiets nationella program motiverar att vi söker flera svar.

Om man tar ett steg tillbaka ser man att det hänger ihop. Det är inte flera olika problem, det handlar i grunden om att läraryrket och skolan som institution har nedvärderats. För att vända utvecklingen krävs en lång rad förändringar. En del små, andra stora. Vi behöver en ny vision för skolan och en långsiktig och strategisk politik för att läraryrket och skolan ska återfå sin status.

För det första måste man sluta bedriva undervisning i nedgångna och undermåliga lokaler. Små skolenheter måste stängas, för att resurserna ska nå så många elever som möjligt. Många av skolorna i Hässleholms kommun är i behov av renovering och modernisering, för att stå emot 2000-talet pedagogiska utmaningar. Detta skulle också innebära att elever och lärare skulle känna sig stolta över sin skola. Det var en tid då man ansåg att skolorna var viktiga och placerades mitt i staden. Man lät några av de främsta arkitekterna rita byggnaderna. Om man kunde då så kan vi nu. Ska skolan återfå sin status måste också skolbyggnaden tydligt visa att här bedrivs verksamhet som är väldigt, väldigt viktig.

 För det andra måste lärarutbildningen status höjas. Läraryrket ska vara ett välavlönat, kreativt och fritt akademiskt yrke med hög status. Det är dags att sluta ta in alla som vill in på utbildningen, istället behövs högre antagningskrav och behörighetskrav. Ja, det bör vara lika svårt att komma in på lärarutbildningen som på läkarlinjen.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

För det tredje måste vi ha målet att Sverige ska vara i topp i världsrankingen. Vi ska tillhöra topp tio i PISA och andra internationella undersökningar.

 För det fjärde måste det bli ett slut på inställda lektioner, skolk och oordning. Eleverna har både rätt och skyldighet att ta del av den garanterade undervisningstiden. I internationella undersökningar toppar Sverige dessvärre när det gäller sen ankomst. Eleverna förlorar alltför mycket undervisningstid när lektionerna inte kommer igång i tid, eleverna pillar på sina mobiltelefoner, läraren ständigt tvingas tillrättavisa eleverna, lektioner ställs in eller när det inte finns vikarier att tillgå vid sjukdom. Så kan vi inte ha det. Skolan är för viktig för att vi ska acceptera att lektion efter lektion går förlorade på grund av stök och oordning. Med bättre ordning minskar med stor sannolikhet också risken för mobbning och trakasserier. I Hässleholm vill vi att alla rektorer ska kunna införa föräldrakontrakt som förtydligar att det är familjen som ansvarar för elevernas uppfostran och lärarna för undervisningen. Alla elever som behöver ska kunna få läxhjälp efter skoltid.

För det femte måste vi fortsätta höja lönerna. Lärarna, förskollärarna och rektorerna har Sveriges viktigaste yrke. Det är fullt rimligt att en skicklig lärare ska kunna ha lika mycket betalt som en riksdagsledamot. Men det handlar inte bara om lönen. Arbetsvillkor och arbetsmiljö måste också förbättras. Administrationen måste minska. Vi vill se en rejäl satsning på lärarassistenter som kan avlasta lärarna. Vi föräldrar måste dessutom visa lärarna respekt. Varför skulle annars eleverna göra det? 

Förskollärare, lärare och rektorer är avgörande för varje enskilt barns framtid. Skolan är avgörande för Sverige. Det är därför dags för att en ny vision för att skolan ska återta den status den måste ha i ett samhälle som ger medborgarna framtidstro.

 

Christer Nylander (L)

Kristianstad

V ordf riksdagens utbildningsutskott

 

John Bruun (L)

Hässleholm

Gruppledare i fullmäktige

 

 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se