torsjö live vers2

Är genomsnittssvensken rik?

Är genomsnittssvensken rik?

INSÄNDARE. 2018-08-22 skrev Lars Nord, Fritänkare och outsider, under rubriken ”Fattigdom” bl.a. följande i en insändare i Frilagt Hässleholm: Men ska sanningen fram, så var det Alliansens gynnande av de rikaste med alla jobbskatteavdragen som åstadkom de stora klyftorna i landet”.

 Om man ”tänker fritt” kan man kanske komma till de slutsatser som Lars Nord gör vad gäller jobbskatteavdragen. Om man håller sig till fakta så kan man komma till helt andra slutsatser än Lars Nords påstående, t.ex.

·        att jobbskatteavdragets storlek i relation till den kommunal- och landstingsskatt man ska betala, givet en viss inkomst, blir lägre ju högre inkomst man är.

·        att jobbskatteavdraget i absoluta tal förvisso successivt ökar för förvärvsinkomster upp till 30 640 kr/mån men är konstant för inkomster i intervallet 30 640 – 51 340 kr/mån och successivt minskar för ännu högre inkomster.

·        att genomsnittsinkomsten i Sverige 2016 var 32 000 kr/mån.

·        att ingen med en inkomst under 2018 som är högre än genomsnittssvenskens inkomst 2016 får ett högre jobbskatteavdrag än genomsnittssvensken 2016.

·        att kommunal- och landstingsskattens procentuella andel av förvärvsinkomsten ökar ju högre inkomsten är. Därtill kommer statlig skatt för s.k. höginkomsttagare (månadslön > 39 058 kr) och ytterligare statlig skatt, s.k. värnskatt, för de med ännu högre inkomster (månadslön > 56 308 kr).

·        att en Hässleholmsbo med en månadslön om 20 995 kr betalar 4 442 kr i inkomstskatt (21,16 %). En Hässleholmsbo med en månadslön om 71 950 kr betalar 28 335 kr i inkomstskatt (39,38 %). Båda får ett jobbskatteavdrag (inräknat i exemplet) om 1 614 kr/mån. Höginkomsttagaren tjänar i det här fallet 3,43 gånger mer än låginkomsttagaren men betalar 6,38 gånger så mycket inkomstskatt.

 Så hur menar du, Lars Nord, när du påstår att det var Alliansens gynnande av de rikaste med alla jobbskatteavdragen som åstadkom de stora klyftorna i landet? Din subjektiva definition av ”de rikaste” är av central i betydelse detta sammanhang.

 Att vi i Sverige har stora ekonomiska klyftor är ostridigt. Men det har knappast med jobbskatteavdragen att göra. De ekonomiska klyftorna skulle inte försvinna om jobbskatteavdragen slopades.

Jag påstår inte att Lars Nord eller någon annan med avvikande åsikter än mina egna är kommunist. Men med risk för att det finns någon i cyberrymden som förordar att kommunism är lösningen hur man utjämnar de ekonomiska klyftorna i vårt svenska samhälle så vill jag avsluta mitt inlägg med ett citat från Albert Einstein: En person som upprepar samma sak och förväntar sig ett annat utfall kallas normalt idiot.

 

Ola Sjölin

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se