torsjö live

Europaforum inleddes med minnesceremoni och framtidsvisioner

Europaforum inleddes med minnesceremoni och framtidsvisioner

Europaforums upphovsman Lorenz Pucher hedrades i en minnesceremoni som inledde årets arrangemang. Foto: Lotta Persson
Lorenz Puchers barn Isabelle och Per-Lorenz var med på minnesceremonin. Båda har stort intresse av EU-frågor. Isabelle är chef för det internationella kontoret för Liberal democrats i London. -Så jag har kampanjat för EU på alla olika sätt och överallt i Storbritannien, berättar hon. Per-Lorenz är platsansvarig på Stena recycling AB i Västerås. -Det är fint att kommunen vill driva Europaforum vidare med hela frågan. Att de ser det som en spännande mötesplats, för det är ju det det ska vara, säger han. Foto: Lotta Persson

Årets Europaforum i Hässleholm inleddes på måndagen med en ceremoni till minne av Lorenz Pucher, eldsjälen som drog igång arrangemanget 2002 och därmed satte Hässleholm på Europakartan.

Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth ledde minnesstunden och förklarade att kommunen ska förvalta det som byggts upp. Dagens första seminarium angav kanske inriktningen med rubriken Framtidsvisioner och ödesfrågor – vilket EU vill Sverige ha?

Lorennz Pucher, som avled i januari efter en längre tids sjukdom, var född i Österrike och ceremonin hölls på både svenska och tyska. Österrikes vice ambassadör Gabriele Zobl-Kratschmann talade liksom Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige. Musiklärare från Hässleholms kulturskola framförde musik på flygel och trumpet.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) invigningstalade och påminde om att den västerländska demokratin inte kan tas för given. Deltagarna i det följande panelsamtalet återkom också till försvaret av den så kallade liberala demokratin i ett Europa där Storbritannien är på väg att lämna EU och nationalistiska partier fått stort inflytande i flera länder. Vilken EU-politik de svenska partierna vill driva har det talats ganska tyst om i valrörelsen hittills.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) invigningstalade. Vad förväntar du dig av årets EU-forum? -Mycket bra diskussioner och att hässleholmarna får information om EU ; det är en mycket spännande tid för EU, inte minst med bakgrund av Brexit. Foto: Lotta Persson

Cecilia Malmström (L), Sveriges EU-kommissionär med ansvar för handelsfrågor, som medverkat på Europaforum många gånger anknöt till Berlinmurens fall 1989. Tiden därefter var framtidstron stark och en amerikansk statsvetare förutspådde demokratins bestående seger i världen.

-Han hade tyvärr fel, konstaterade Cecilia Malmström.

Hon beskrev hur populism växt fram och misstron inom och mellan länder förstärkts.

-Polen har inte längre ett oberoende rättssystem, förklarade hon och berättade att det pågår diskussioner om att dra in Polens rösträtt i EU eftersom landet bryter mot EU:s grundprinciper.

Den ändrade amerikanska politiken innebär att EU inte längre ses som en naturlig samarbetspartner utan snarare som en fiende. USA:s stål- och aluminiumtullar är enligt världshandelsorganisationen WTO rättsvidriga och situationen i Ryssland, Turkiet och Kina är oroande.

-Men det finns också en trend i motsatt riktning. Aldrig tidigare har det varit så stort stöd för EU-samarbetet. 67 procent av medborgarna anser att deras land tjänat på medlemskapet och ekonomin är på väg åt rätt håll i alla länder, sa Cecilia Malmström.

Vilket EU vill Sverige ha? Det var frågan för en panel med, från vänster, Cecilia Malmström (L), Marie Granlund (S), Tina Acketoft (L), Jakop Dalunde (MP) och Eskil Erlandsson (C ). Foto: Berit Önell
Gudrun Andersson, vilka är dina förväntningar på Europaforum? Brukar du gå? -Ända sedan jag blev pensionär; det var mitt mål. Jag deltar i delar av programmet för jag har inte hälsa och ork till allt.
Något speciellt du är intresserad av i år?
-Jag hoppas få svar på frågor och höra vad de faktiskt gör och har åstadkommit. Som till exempel vad Cecilia Malmström faktiskt arbetar med och vad det blir för resultat av det. Sådant har aldrig kommit fram i något nyhetsmedia. Foto: Lotta Persson

Hon betonade att det svenska valet är viktigt också med tanke på utvecklingen i EU eftersom det är de som styr Sverige som också representerar landet i EU.

Samtalet rörde sig även kring miljö, klimat, arbetsrätt och flyktingmottagande, frågor som är svåra att lösa inom nationalstaterna eftersom de är gränsöverskridande.

-Vi kan inte tillåta vissa länder att bara ta del av russinen i kakan, sa Tina Acketoft (L).

EU-parlamentarikern Jakop Dalunde (MP) talade om att ett hållbart och öppet EU är på väg, men betonade också att det finns mycket mer att göra. Han ville bland annat minska de fossila bränslena i transportsektorn och investera i hållbar infrastruktur, främst höghastighetståg.

-Vi måste göra utsläppen dyrare och investera hållbart, sa han.

Tidigare jordbruksministern Eskil Erlandsson (C ) betonade vikten av att behålla Storbritannien i värdegemenskapen trots Brexit.

På frågan om en koldioxidskatt på EU-nivå svarade Marie Granlund (S) nej.

-Jättebra med koldioxidskatt, men på nationell nivå, sa hon.

-Jag önskar att hässleholmarna blir mera Europamedvetna och förstår att Hässleholm är en viktig del av Europa. Vad kommer du själv att bevaka? -Det är Cecilia Malmström. jag är gammal liberal och har följt henne och hennes utveckling. Hon är den främsta representanten nu för Europa i förhandlingarna om frihandel. Med Trump. Och hon har ju under långa tider försökt förhandla fram frihandelsavtal som kan vara bra för Europa, säger Tore Almer. Foto: Lotta Persson

När publiken fick ställa frågor handlade det bland annat om miljö, hälsa, hur snart det kan bli sanktioner mot Ungern och Polen och om EU planerar flyktingläger i Afrika.

Ingen i panelen trodde på flyktingläger i Afrika i syfte att asylsökande inte ska komma in i EU förrän deras sak är prövad.

-Frågan kom upp och det blev blankt nej från Tunisien och Algeriet, så det tror jag inte på alls. Jag tror mer på en human flyktingpolitik, sa Jakop Dalunde.

Marie Granlund förklarade att hennes parti inte tagit ställning ännu, men att om det skulle bli aktuellt måste lägren drivas i nära samarbete med FN:s flyktingorgan UNHCR.

Eskil Erlandsson förklarade att det måste få ta tid att besluta om åtgärder mot Ungern och Polen.

-Rättssäkerhet tar tid. I en demokrati tar det tid, sa han. Det är samma sak med vårt vatten som både är en bristvara och kontaminerat. Vi har direktiv, men de tar tid att verkställa, sa han.

Berit Önell

Det var trångt på Europaforums första dag, här under ett eftermiddagspass på Norra Station. Foto: Lotta Persson
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se