torsjö live

Skogen en tillgång

INSÄNDARE. Den svenska skogen är en tillgång på många sätt och vi har många skogsägare som på ett ansvarfullt sätt tar sitt ansvar för att det skall vara så även i fortsättningen. Under de senaste åren har det kommit illavarslande förslag och åtgärder som urholkar äganderätten och ger skogsägarna otrygghet. Det handlar om ingripanden från Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen […]

Nio motioner till kommunfullmäktige

Hässleholmspolitikerna har varit flitiga med att skriva motioner den senaste tiden. Hela nio motioner togs emot vid måndagens kommunfullmäktige. De går nu vidare till komunledningskontoret för handläggning innan beslut fattas i kommunfullmäktige. Den borgerliga alliansens ledamöter har motionerat om att bygga om Järnvägsgatan i Hässleholm igen för att få av- och påstigningsplatser samt parkeringsplatser för […]

Lokalt eldningsförbud hävt

Det lokala eldningsförbud som gällt i nordöstra Skåne sedan den 18 maj hävs från och med imorgon, onsdag. Det meddelar räddningstjänsterna. Beslutet fattades på tisdagen av räddningscheferna i kommunerna Hässleholm, Bromölla, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby och Östra Göinge. Eldning utomhus blir därmed tills vidare tillåten utan särskilda restriktioner. Räddningscheferna manar dock fortfarande till vaksamhet. – […]

Ja till det mesta efter debatt i fullmäktige

Hässleholm Miljö AB får köpa en fastighet för 12 miljoner där även Hässleholms Vatten har möjlighet att hyra in sig. En central kommunal fordonsenhet inrättas för att få lägre kostnader och bättre styrning. Det beslöt ett enigt kommunfullmäktige på måndagskvällen. Efter viss debatt beslöts också att det ska utredas om kommunanställdas förmåner ska kompletteras med […]

Demokratisk slagsida

INSÄNDARE. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” är den första mening som möter oss i Sveriges Rikes Lag. Mer än var fjärde väljare ca 27 procent som nu står i beredskap att gå till valurnorna är över 65 år. Denna stora väljargrupp får måhända också tänkas ingå i begreppet ”folket”. Detta speglas i vart […]

De drog nitlotten

INSÄNDARE. När valstugorna lottades ut på måndagen, var det ett par partier som drog en nitlott. Endast nio stugor fanns till utlottning, men det är elva partier som ställer upp i kommunalvalet. Hur det förhåller sig med kommunikationen mellan de nya partierna och de beslutande känner jag inte till. Men det har på ett tidigt stadium […]

Moderaternas ömma tå

INSÄNDARE. Det verkar vara en öm tå för Moderaterna att bli påminda om sin egen politik. Det är därför de kallar oss för trollfabrik när vi ifrågasätter den. Det verkar som att Moderaterna har glömt att de i intervjuer i samband med deras presentation av partiets valmanifest varit tydliga med att Hässleholms sjukhus finns med på […]

Europaforum inleddes med minnesceremoni och framtidsvisioner

Årets Europaforum i Hässleholm inleddes på måndagen med en ceremoni till minne av Lorenz Pucher, eldsjälen som drog igång arrangemanget 2002 och därmed satte Hässleholm på Europakartan. Kommunfullmäktiges ordförande Douglas Roth ledde minnesstunden och förklarade att kommunen ska förvalta det som byggts upp. Dagens första seminarium angav kanske inriktningen med rubriken Framtidsvisioner och ödesfrågor – […]