torsjö live vers2

Ja till det mesta efter debatt i fullmäktige

Ja till det mesta efter debatt i fullmäktige

Vänsterpartiets Magnus Åkeborn fick inte igenom sin motion om försöksperiod med arbetstidsförkortning på socialförvaltningen, trots att han hävdade att det var ett bra rekryteringsargument. Däremot beslöt kommunen bifalla en motion om flexiblare anställningsformer med möjlighet till tjänstebil, hushållsnära tjänster med mera som en del av lönen. Foto: Lotta Persson

Hässleholm Miljö AB får köpa en fastighet för 12 miljoner där även Hässleholms Vatten har möjlighet att hyra in sig. En central kommunal fordonsenhet inrättas för att få lägre kostnader och bättre styrning. Det beslöt ett enigt kommunfullmäktige på måndagskvällen.

Efter viss debatt beslöts också att det ska utredas om kommunanställdas förmåner ska kompletteras med hushållsnära tjänster, tjänstebil och förmåner i kollektivtrafiken. Men den hetsigaste debatten gällde pengar till en tjänst som samordnare av teknikcollege, en kostnad på 666 000 kronor årligen.

– Oansvarigt. Det här året går kommunens budget back med 45,5 miljoner, rasade Björn Widmark (FV).

Björn Widmark (FV) ansåg att teknikcollege är en fiktiv verksamhet och att medel inte borde avsättas till tjänsten som samordnare. Foto: Berit Önell

Kommunfullmäktige sa ja till barn- och utbildningsnämndens begäran om utökad budgetram för att finansiera samordnaren när projektet, som delvis finansierats av Europeiska regionala utvecklingsfonden, tar slut den 31 augusti. I år tas 222 200 kronor från fullmäktiges konto för oförutsedda utgifter.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Björn Widmark reserverade sig. Han fick inte med sig fler ledamöter i sin kritik mot teknikcollege som han kallade ”luftverksamhet”.

-Vet ni var teknikcollege är? Nej, för det är fiktivt, det finns inte, hävdade han.

Han ifrågasatte också att det anställs fler och fler strateger, samordnare, projektledare, kommunikatörer med flera i kommunen.

Kommunalrådet Robin Gustavsson (KD) var en av dem som stod upp till försvar för teknikcollege.

-Vi har under lång tid arbetat med detta, tidigare i teknikrådet. Teknikcollege för detta vidare så att vi kan utbilda ungdomar för att bli anställningsbara, i samverkan med näringslivet och dess kompetensbehov, förklarade han.

Han konstaterade också att verksamheten antingen måste läggas ner eller fortsätta på annat sätt när projektet tar slut om bara några dagar.

Dolores Öhman (MP) talade om att goda resultat redan visats av teknikcollege och Joachim Fors uttryckte förhoppningen att en bred majoritet skulle stå bakom beslutet, vilket också blev fallet.

Hässleholm Miljös ordförande Christer Caesar (KD) fick igenom sin motion om att kommunen ska utreda flexiblare anställningsformer för att bli en attraktivare arbetsgivare. Enligt motionen har kommunen svårt att rekrytera personal, bland annat mellanchefer som ofta i annan tjänst haft tjänstebil. Hässleholms kommun har inte erbjudit möjligheten att personalen kan avstå en del av lönen för att få en tjänstebil.

Christer Caesar KD), ordförande i Hässleholm Miljö, fick igenom både bolagets fastighetsköp och sin motion om tjänstebilar, hushållsnära tjänster med mera som anställningsförmåner. Foto: Berit Önell

-Den anställde ska kunna påverka ersättningens utformning, skriver han i motionen och menar också lägre lön i utbyte mot pensionsavsättningar, möjlighet att arbeta hemifrån med mera.

Dessa förslag kom dock inte med i beslutet som enbart säger att tjänstebil, hushållsnära tjänster och förmåner i kollektivtrafiken ska utredas.

Mot detta vände sig Vänsterpartiet. Per-Åke Purk deklarerade att partiet skulle avstå från att delta i beslutet och läste upp en protokollsanteckning.

-Tjänstebilar och hushållsnära tjänster är nog mest aktuella för chefer, mellanchefer och vissa andra högre tjänstemän. Men vi behöver framförallt locka till oss undersköterskor, lärare och socialsekreterare, förklarade han.

Christer Caesar undrade om Purk inte hade läst på ordentligt.

-Det gäller alla anställda, att det för den enskilde ska ges möjlighet att välja annat sätt att få ut lön än i pengar, sa han.

Purk betonade att det inte var flexibiliteten i sig han vände sig emot.

-Det är vissa delar som inte tilltalar oss, sa han.

Björn Widmark sa sig vara beredd att skriva under på Purks protokollsanteckning.

-Det här är en onödig sak som ger merarbete för ekonomikontoret. Det blir väl dessutom inte bilen istället för lön sedan utan även lön, sa han, men betonade att kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare.

Oppositionsrådet Lena Wallentheim (S) kommenterade att personalutskottet arbetat länge med frågan.

-Det är krig mellan kommunerna om personal, sa hon.

FV reserverade sig mot beslutet.

Vänsterpartiets motion om en försöksperiod av arbetstidsförkortning på socialförvaltningen röstades däremot ner. Det hjälpte inte att Magnus Åkeborn hänvisade till en konsult som kommit fram till att sex timmars arbetsdag är ett bra rekryteringsargument.

-Det handlar om att korta ner arbetstiden med full lön, vilket innebär ökade kostnader när det redan är minus i prognosen. Det är dessutom fel att utreda en fråga som inte kan genomföras, det ger fel signal till personalen, sa Robin Gustavsson.

SD:s motion om att sätta ett tak för hur många klienter en god man får ha avslogs också, främst på grund av att det inte går att se hur många uppdrag gode män har i andra kommuner.

Anita Johannesson hade motionerat om att förbättra företagsklimatet i kommunen genom att se över utbildningsmöjligheterna i organisationen. Motionen ansågs besvarad eftersom det redan pågår och planeras för en rad utbildningsinsatser i ämnet.

Motionen om att införa tjänsten Skattekollen lyftes ut från dagordningen eftersom motionären Lena Svensson (C ) inte var på plats.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se