torsjö live vers2

Demokratisk slagsida

Demokratisk slagsida

INSÄNDARE. ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket” är den första mening som möter oss i Sveriges Rikes Lag.
Mer än var fjärde väljare ca 27 procent som nu står i beredskap att gå till valurnorna är över 65 år. Denna stora väljargrupp får måhända också tänkas ingå i begreppet ”folket”. Detta speglas i vart fall inte i våra politiskt valda församlingar.
Åldersfördelningen i vår riksdag talar sitt tydliga språk. I publikationen Senioren kunde vi efter valet 2014 läsa att nio ledamöter i nyvalda riksdagen är 65 år eller äldre. Det innebär att drygt en fjärdedel av samtliga väljare åldersmässigt representeras av 2,5 procent av ledamöterna. Skulle väljarna ha korrekt procentuell representation i riksdagen skulle de nio ledamöterna i stället varit 90!
Förutom att detta ger en demokratisk slagsida kommer här till synes ett stort demokratiskt oförstånd och ett slöseri med erfarenhet och klokskap.
Vad allvarligare är att det vi här ser visar på uppenbara brister i vår ”representativa demokrati”. Vi måste slå in på en väg mot mer direktdemokrati där folkomröstningar
ingår som en ständigt närvarande möjlighet.

Ronny Larsson i Kvistalånga

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se