Gruppen-3a-328x120

Nio motioner till kommunfullmäktige

Nio motioner till kommunfullmäktige

Trafikproblemen på Järnvägsgatan är föremål för två motioner till kommunfullmäktige Foto: Lotta Persson

Hässleholmspolitikerna har varit flitiga med att skriva motioner den senaste tiden. Hela nio motioner togs emot vid måndagens kommunfullmäktige. De går nu vidare till komunledningskontoret för handläggning innan beslut fattas i kommunfullmäktige.

Den borgerliga alliansens ledamöter har motionerat om att bygga om Järnvägsgatan i Hässleholm igen för att få av- och påstigningsplatser samt parkeringsplatser för rörelsehindrade vid stationen och kulturhuset, uppställningsplatser för taxi, plats för varubilar och korttidsparkeringar utmed norra delen av gatan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Även Folkets väls företrädare vill förändra Järnvägsgatan. Här kallas det omgestaltning och innebär, förutom parkerings- och av- och påstigningsplatser vid stationen och kulturhuset återinförd dubbelriktad trafik på hela gatan.

Politiska vilden Anita Johannesson, tidigare SD och numera Kommunens röst, har lämnat in tre motioner. Hon vill förbjuda framtida exploatering av parker i kommunens tätorter.

– Eventuella undantag från detta förbud ska godkännas genom folkomröstning, skriver hon.

I en annan motion föreslår Anita Johannesson att kommunen ska öka andelen svenskt kött som köps in. Hon vill slopa de helvegetariska dagar i skolorna som nyligen införts.

Politiska vilden Anita Johannesson, tidigare SD, nu med i Kommunens röst. Foto: Lotta Persson
Lena Svensson vill att kommunens anställda ska kunna få en förmånscykel. Foto: Berit Önell

Hon vill också i en motion att förutsättningarna för Hässleholms industrispår utreds, i samråd med privata företag och kommunala bolag. Enligt motionen står spåret på industriområdet idag nästan oanvänt, trots att det i området finns ett antal företag som borde ha intresse av spårbundna transporter.

De borgerliga motionerar med anledning av sommarens omfattande skogsbränder om utökat antal deltidsbrandmän. De vill ha åtminstone samma nivå som för 15 år sedan, det vill säga snarare 120 än de 80 som finns idag, och även införa särskilda så kallade skogsbrandvärn.

Även Sverigedemokraterna anknyter till skogsbränderna i sin motion om brandövervakning. De vill utreda möjligheten till samarbete med en lokal flygklubb för att hjälpa till med brandövervakning mot ersättning.

Centerpartiets Lena Svensson föreslår i sin motion att kommunen ger sina anställda möjlighet till en förmånscykel. Syftet är att öka kommunens attraktivitet som arbetsgivare samtidigt som folkhälsan och miljöarbetet främjas.

Liberalernas Marie Hult motionerar om risk- och konsekvensanalyser vid alla kommunala beslut.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se