logga-ligg-tjock

Europaforum lockade cirka 800 – Fritzons uttalande retade upp Ungern

Europaforum lockade cirka 800 – Fritzons uttalande retade upp Ungern

Migrationsminister Heléne Fritzons uttalande på Europaforum i Hässleholm om migrationspolitiken i Ungern ledde till reaktioner i Budapest och internationell uppmärksamhet.

Hässleholm hamnade en kort stund mitt i mediebruset sedan migrationsminister Heléne Fritzon (S) skapat diplomatisk turbulens med ett asylpolitiskt uttalande på årets Europaforum. De fyra dagarna med panelsamtal om EU-frågor och kulturinslag, som avslutades på torsdagen, besöktes av cirka 800 personer. Aktiva politiker med makt och EU-kontakt drog mest publik. Tisdagen och onsdagens program fyllde röda salongen, men på avslutningsdagens ekonomidel gapade många platser tomma. Konsertinslagen var populära och filmen Sameblod visades i dubbla salonger. Tekniska skolans elever på internationella programmet var som vanligt på plats.

Gunnar Hökmark är imponerad av Europaforum. – Det är evenemang i världsklass. Hässleholm i mitten av Europa – mentalt och politiskt, tycker han kan vara en bra sammanfattning.

Att Europaforum är uppskattat av både publik och medverkande gick det att få många vittnesmål om på plats. Flera av paneldeltagarna och politikerna berömde spontant eventet från scenen.

– Evenemangen är i världsklass. Det är fantastiskt att det finns ett sådant här evenemang i Hässleholm och det är något man ska vara stolt över, tycker EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark (M).

Han betonar att Europaforum är unikt i Sverige men att det är synd att så få ändå deltar.

Uttalandet får ses mot bakgrund av att de seminarium om bland annat EU-ekonomi som Gunnar Hökmark deltog i på torsdagseftermiddagen bara halvfyllde röda salongen. Varför ekonomidelen inte förmådde locka en lika stor publik som det övriga programpunkterna, är en av de frågor arrangören kanske kan få reda på mer om genom en kommande enkät.

Hässleholms tekniska skolas internationella program deltog likt tidigare. Två elever från årskurs tre, och olika elever från seminarium till seminarium, framförde frågor till de olika namnkunniga panelerna. Den positiva upplevelsen av att aktivt få delta i debatten gick inte att ta miste på hos frågeställarna.

Årets inledande programpunkt; hyllningen till Lorenz Pucher på måndagen, betonade många i forumpubliken kändes viktig och att det var både självklart, värdigt och mycket uppskattat att den fanns med.

I sann Lorenz Pucheranda fortsatte också i år kulturinslagen under forumdagarna. Filmvisningarna kvällstid drog ändå liksom tidigare år endast ett fåtal av besökarna till Parksalongen, men filmen och LUX-prisvinnaren Sameblod – som visades vid lunchtid på onsdagen – fyllde bions båda salonger.

– Det är nog första gången den visas i dubbla salonger, trodde forumpersonalen – som snabbt och smidigt löst den stora efterfrågan med att öppna upp båda salongerna.

Om det fanns några moln på forumledarens Maria Lindblads himmel så var det logistiken där hon ser utvecklingsmöjligheter. Bokningssystemet och överblicken över deltagarna behöver förbättras ytterligare.

– Teorierna bakom Europapolitik fångar tyvärr inte dagens ungdom som den borde, men när det pratas handfasta konkreta resultat engagerar det – men man behöver bakgrundsfakta för att till exempel kunna ta vettiga beslut när vi snart ska rösta, säger Oliver Åberg, tredjeårselev på Hässleholms Tekniska skolas internationella program.

– Vi är mycket nöjda med årets forum som blivit just så bra som vi hoppades, säger Maria Lindblad.

Leif GW Perssons sena avhopp på grund av sjukdom – eller annat oförutsett som leder till avhopp – är det inte mycket att göra åt annat än att hitta ersättare. Det löstes också smidigt med en dansk expert, Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, som kunde komma bilande till undsättning.

Han gav inblickar i Danmarks lite annorlunda ställning när det gäller det polisiära samarbetet inom EU, där Danmark inte deltar fullt ut. Europol låter Danmark ta del av samarbetet mot priset av lite mer byråkrati och avgifter. Att Danmark inte deltar förklaras med att det, som det är nu, skulle strida mot deras grundlag att ansluta sig. EU-motståndet i Danmark har varit historiskt starkt.

Hur tidigare upplevelser av krig och förtryck färgar länders inställning och politik under lång tid kom upp under programmet ”Demokrati, populism och rättsstaten i det framtida Europa”. Hynek Pallas, svensk-tjeckisk journalist, påminde om att traumatiska erfarenheter inte suddas ut så snabbt och måste tas med i tankarna när man försöker förstå olika länders hållningar och politik.

Cecilia Malmström hann fram till sina paneldebatter men hennes inledningstal till Lorenz Puchers minne fick tyvärr strykas eftersom hennes tåg inte kom in i tid.

– Tåg som inte kommer i tid är nog vårt största bekymmer och oro när väl eventet är igång, säger Maria Lindblad när kapitlet orosmoln diskuteras.

Hon minns med obehag hur en paneldeltagare i fjol fastnade på stationen i Osby. I år var det bara Cecilia Malmströms lätt försenade entré som inträffade.

Tågkommunnikationer dök också upp i årets program. Då i form av samtal om höghastighetssatsningar som en del av samtal om Europas infrastruktur.

Stratos Quartett från Österrike var på plats i god tid på onsdagen för att bjuda på den första av två konserter. Stående ovationer och begeistrade applåder från publiken mötte de unga musikerna när de ljuva tonerna var slut.

Även deltagare i de olika paneldebatterna knep spontana applåder. EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt (M) var en av dem och drog ned ett rungande bifall när hon på scenen med yviga handrörelser tydligt uttalade sig om den negativa inverkan Brexit inneburit och kommer att innebära för EU och för England själv.

EU-parlamentariker Anna-Maria Corazza Bildt tvekade inte att uttrycka sin besvikelse och utdela tydlig kritik till Storbritannien för Brexit. Hon deltog i symposiet ”Post Brexit 2.0 – vad händer nu?” tillsammans med Iain Begg, Professorial Research Fellow vid the European Institute, London School of Economics and Political Science, Oscar Wåglund-Söderström, enhetschef, Kommerskollegium, Peter Ruskin, Storbritanniens vice ambassadör i Sverige och moderator Rickard Ydrenäs, senior rådgivare i EU-frågor och strategisk kommunikation.
Maria Lindblad, chef för Europaforum är nöjd med årets event. -Det blev precis så bra som vi hade hoppats på.

Tydlighet hos politikerna och paneldeltagarna var ett genomgående tema. Sveriges EU-handelsminister Ann Linde (S) svävade inte heller på målet när hon framförde kritik och besvikelse över Brexit – men också mot både Italien, Polen och Ungern för deras vägval att gå emot EU’s gemensamma mål.

Hur EU ska komma tillrätta med medlemsländer som bryter mot dess regelverk var ett av de brännande samtalsämnena under dagarna, liksom hur de ekonomiska bördor som kommer genom asyl- och flyktingströmmar ska kunna fördelas. Juridiska- och ekonomiska aspekter samt inte minst de humana behöver det skapas samsyn kring, verkade de flesta paneldeltagarna vara överens om.

Migrationsminister och biträdande justitieminister Heléne Fritzon (S) gjorde vid onsdagens forumdebatt också ett tydligt kritiskt uttalande om asylpolitiken i Ungern som snabbt gav eko i Budapest. Ungerns regering kallade direkt upp den svenska ambassadören och krävde en förklaring. En påminnelse om att europapolitiken hänger ihop med Hässleholm liksom tvärtom – och att politiken alltså till och med ibland utövas i Hässleholm.

Ekonomi och EUs förhållande till Kina belystes i ett av de sista programpunkterna. Chun Ding; ekonomiprofessor från Shanghai, gav en inblick i Kinas ekonomiska utveckling från Mao-tid och framåt. Att diskutera fattigdomsklyftor och att samtala om arbetet att minska och försöka eliminera dem var ämnet.

Detta och mycket mer – om ämnen som internetkommunikation och cyberhot mot medborgaren, vem som egentligen äger nätet och över till hur EUs militära försvar ska se ut – belystes intresseväckande och ofta mycket pedagogiskt av veckans seminarier. EU-kritiska röster fanns, men övervägande var det EU-positiva tongångar.

Från höger: Zara Lesage Olsson och Ottilia Gunnarsson, tredjeårselever på Hässleholms tekniska skola, ställde frågor till panelen under ämnet ”Digitala hotet mot medborgaren – vem äger internet?” Panelen, från vänster: Amelia Andersdotter, före detta EU-parlamentariker för Piratpartiet, Richard Oehme, chef för PWC – Cybersäkerhet och kritisk infrastruktur (samhällssäkerhet) och Andreas Ekström, journalist, författare samt föreläsare om digitalisering.

Intrycket från åhörare av den avslutande ekonomidelen, som till största delen hölls på engelska, var att den borde sänkts till en mer allmän och lättbegriplig nivå. Svårbegriplig engelska och för detaljerade fackspråkliga ekonomiresonemang fick åhörarna att stundtals tappa tråden.

Adrian Blundell Wignall, speciell rådgivare åt OECDs generalsekreterare i finansiella frågor, var en av dem som i ekonomiblocket hade med många – och för en oinitierad allmänhet – lite svårgreppade bilder i sin framställning. Vilket kan vara en bidragande anledning till att publiken tappade tråden och slutet blev lite folktomt.

Genom att en moderator tillät tidsöverdrag blev det dessutom tyvärr nästan lite panik att få till slutet. Endast ett trettiotal åhörare fanns kvar i lokalen när forumet stängdes med det avslutande tacktalet från kommunchef Bengt-Arne Persson. Det folktomma och lite rumphuggna slutet förtjänade varken hans tal eller evenemanget.

Text och foto: Lotta Persson

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se