torsjö live

Bana för mountainbike på Hovdala kan vara olaglig

Bana för mountainbike på Hovdala kan vara olaglig

Mountainbikebanan slingrar sig i serpentiner uppför backarna i skogen vid Solhem på Hovdala, ett av de områden som inom kort kan bli skyddat enligt Natura 2 000. Foto: Berit Önell

Hässleholms cykelklubbs bana för mountainbike på Hovdalaområdet kan vara olaglig. Klubben har inte samrått med länsstyrelsen, trots att naturmiljön ändrats med nya stigar i serpentiner uppför backarna och anlagda gupp i den skyddsvärda lövskogen vid Solhem där Naturvårdsverket inom kort väntas bilda Natura 2 000-område.

Förra helgen arrangerades den stora cykeltävlingen Snapphaneturen med nära 500 startande på Hovdalaområdet, bland annat på banan vid Solhem.

Länsstyrelsens naturprövningsenhet har för avsikt att inleda ett tillsynsärende.

Snapphaneturens tävlingsledare Henrik Brink, tidigare vd på Hässleholms vatten, vill inte svara på Frilagts frågor utan att först ha ett möte med andra i klubben. Vaga svar kommer sedan på mejl med ”Hässleholms CK” som undertecknare.

Cykeltävlingen Snapphaneturen kördes på totalt sex mil långa banor.
Tillstånd av länsstyrelsen – men bara för tävling på väg, inte i naturen.

Mountainbikekörningen på området verkar ha ökat i omfattning de senaste åren. De grovmönstrade cykeldäcken har orsakat djupa spår i marken och trädrötter har kommit i dagen. Särskilt tydligt är det nu, efter tävlingen och den gångna veckans regn.

Det är alltså inte bara endurobanan som under lång tid använts utan tillstånd, trots att den kan störa naturen på Hovdala. Cykeltävlingen Snapphaneturen har arrangerats årligen i området sedan 1996 utan anmälan om samråd hos länsstyrelsen. Däremot har ansökan om tillstånd för tävling på väg sökts och beviljats av länsstyrelsens förvaltningsjuridiska enhet.

-Det är en annan lagstiftning, säger Helena Holmgren på naturprövningsenheten dit ingenting har skickats från Hässleholms cykelklubb.

Kartan som klubben bifogat den ansökan visar tydligt att större delen av tävlingen inte går på väg utan i terrängen. Men hon tycker inte att det är förvaltningsjuridiska enhetens ansvar att informera Hässleholms cykelklubb om miljöbalkens krav på samråd.

– Man kan fråga sig hur långt man ska informera. Ytterst är det arrangören som behöver känna till vilka tillstånd som behövs, säger hon.

Hon förklarar att cykelklubben borde ha gjort en anmälan om samråd eftersom det finns risk att MTB-banan och tävlingarna förändrar eller skadar naturmiljön. På länsstyrelsens hemsida anges att även tveksamma fall bör anmälas. Den som inte anser sig behöva anmäla måste bevisa att naturmiljön inte förändrats.

Direkt efter tävlingen var spåren efter cyklarna djupa.

Samrådet kan leda till att länsstyrelsen kräver ändrad sträckning av en bana eller andra åtgärder.

-Länsstyrelsen kan förelägga om försiktighetsmått eller förbjuda verksamheten om den bedöms olämplig, berättar Helena Holmgren.

I det aktuella fallet tycker hon att det låter som att samråd behövs.

-Om de hade ställt frågan om det behövs hade jag svarat ja. Det finns stora naturvärden i området, säger Helena Holmgren.

Hon kan inte göra bedömningen utan att ha varit på plats, men säger att ett tillsynsärende bör inledas.

-Samrådsplikten finns för att vi ska kunna bedöma naturvärdena på platsen och hur de påverkas, så att vi kan förebygga skador, säger hon.

Det faktum att Solhem, och även ett par andra delar av Hovdalaområdet är föreslagna som Natura 2 000-områden gör inte att det automatiskt är olämpligt att cykla mountainbike där. Om det hade varit naturreservat hade reservatsföreskrifterna kunna förbjuda verksamhet av det här slaget, annars bedöms det från fall till fall.

Länsstyrelsens Natura 2 000-samordnare Marie Björkander har fått indikationer på att beslut om Hovdalaområdet bör komma snart. Länsstyrelsen överlämnade förslagen till Naturvårdsverket för mer än tre år sedan. Syftet var främst att skydda sällsynta fladdermusarter som både hade boplatser och jagade föda i de gamla och delvis ostörda ädellövskogarna.

Men markägaren Hibab har motsatt sig att Solhem och en del av Dallerödsområdet skyddas enligt Natura 2 000. Hibab har efter att förslaget blev känt godkänt både att en liten ås schaktats ur för att minska lutningen ner till en handikappanpassad fiskebrygga vid Solhem och att ett stort antal vandringsleder med rastplatser anlagts, även i de mest orörda områdena i Dalleröd.

Cykelklubben har byggt gupp på flera ställen längs banan i den skyddsvärda skogen.
Intresset för cykelsporten har ökat.

Enligt Marie Björkander ska området betraktas som att Natura 2 000 gäller, när det finns ett förslag. Samråd ska även därför hållas med länsstyrelsen innan någonting som påverkar naturvärdena görs där.

Tävlingsledaren Henrik Brink, som skickat in ansökan om tillstånd för tävling på väg, är på torsdagskvällen inte intresserad av att prata med Frilagt.

-Jag kan säga att vi har sökt tillstånd från länsstyrelsen och från markägaren, säger han.

Sedan förklarar han att han vill ha frågorna på mejl.

-Jag känner inte riktigt för att svara på frågorna nu, jag är lite upptagen, säger han.

Frilagt erbjuder frågor på mejl, men vill ha muntliga svar, helst under fredagen.

-Jag kommer nog att vilja ha ett möte med resterande i tävlingsgruppen eller styrelsen. Det är inte jag själv som svarar på de frågorna, säger Henrik Brink.

Men du har skickat in ansökan om tävling på väg och länsstyrelsen har inte fått in någon anmälan om samråd. Det gäller inte bara tävlingen utan även banan vid Solhem.

-Det är stigar kan man säga, säger Henrik Brink.

Ni har anlagt nya stigar och gupp?

-Skicka frågorna!

Trädrötterna är blottade på många ställen.
Det röjs regelbundet kring cykelstigarna.

De anonyma företrädarna för Hässleholms CK skriver i sitt mejl att klubben gjort allt rätt; gjort de ansökningar som erfordras, informerat länsstyrelsen om sin verksamhet och följt de rekommendationer som länsstyrelsen gett.

Enligt mejlet sker cyklingen på etablerade leder som även används för andra ändamål, såsom vandring och ridning. Svaret på frågan om hur länge banan på Solhem funnits tyder både på att det finns flera anlagda banor och att vissa åtgärder utförts.

-Merparten är väldigt gamla och fanns långt innan Hässleholms cykelklubb började använda dem. Visssa kompletteringar har gjorts under senare år, heter det.

Klubben förklarar att den inte har någon kännedom om eventuella kommande Natura 2 000-områden, vilket måste betyda att Hibab inte informerat om detta.

-Hässleholms cykelklubb har med detta mejl lämnat den information som finns i ärendet och har inte något ytterligare att tillföra, avslutas mejlet.

Frilagt har ändå svarat och ställt följdfrågor.

Frilagt har också sökt Hibab för en kommentar.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se