logga-ligg-tjock

Golfbanan för bebyggelse, valfråga?

Golfbanan för bebyggelse, valfråga?

INSÄNDARE. Efter mitt förslag om att införliva golfbanan i FÖP:en undersökte jag inställningen till detta bland partierna i valstugorna på torget. Idén presenterades i våra två lokaltidningar för några dagar sedan. Samtliga partier utom två är ”insnöade” på att hålla fast vid det i fullmäktige tagna beslutet. Medborgarpartiet och Vänsterpartiet är för en exploatering, medan två, Kommunens röst och Liberalerna inte har svarat, trots flera påstötningar.

Förslaget går ut på att göra en överenskommelse med golfklubben om att flytta banan till Åhusfältet, i stället för att bebygga detta med bostäder. Området är för långt bort från centrum. Här kan man verkligen tala om att gå över ån (Almaån) efter vatten i dubbel bemärkelse. Vi har tillräckligt med”sovstäder” i form av t.ex Hassellunden och P2. Golfbanan skulle bli ett utmärkt alternativ till att knyta ihop dessa områden med staden.

Här kan jag redovisa vad som hänt i Landskrona. Där har man flyttat en golfbana och campingplats som låg fyra kilometer från centrum! Detta har skett i samförstånd till ett utmärkt resultat för alla parter. Vad som går i Landskrona är tydligen en omöjlighet i Hässleholm. Varför? Vad är det som saknas: ovilja, brist på fantasi eller vill inte stöta sig med de välbärgade utövarna eller något annat? Ett studiebesök i Landskrona kanske skulle vara fruktbart för att ändra uppfattning?

Så bästa väljare: här finns en fråga att ta ställning för eller mot vid avläggande av röst på söndag. Det är bara att hoppas att något parti vågar motionera i frågan i den kommande fullmäktigeförsamlingen.

Lars Nord
Fritänkare och outsider

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se