torsjö live vers2

Slut på tjafset?

Slut på tjafset?

INSÄNDARE. Politikeretablissemangets toppar i Hässleholms kommun träffades lördagen den 1 september 2018 i kulturhuset för att ”debattera” om omsorg, sociala frågor, migration och integration. I Frilagt och NSK rapporteras från händelsen. Frilagt nämner det låga antalet åhörare c:a 60 personer. Tydligen obetydligt fler än på podiet!

I skrivande stund får undertecknad veta att åhörarna till debatten på ”Markan” om bl.a. skolan inte var fler, snarare färre. Uteblir måhända medborgarna för att för att slippa lyssna på det politikerna själva kallar tjafs? Tidningarna nämner också att politikerna i kulturhuset tydligen varit eniga om en sak, nämligen att nu får det vara slut på tjafset. Tjafsades det möjligtvis inte under nämnda debatter?

Undertecknad är tveksam till vad politikerna menar med slut på tjafset. Vi har noterat att enskilda politiker respektlöst avfärdat åsikter framförda av meningsmotståndare. Åsikter som inte passar den egna politiska agendan är det naturligtvis bekvämt att avfärda som tjafs. Detta istället för att sakligt bemöta framförda påståenden, fakta eller var det vara månde.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

”Slut-på -tjafsetföreträdarna” är får vi hoppas inte emot det fria utbytet av åsikter här eller annorstädes. Ansvaret för att debatter förs under ordnande former vilar i hög grad på debattdeltagarna själv, debattledare, moderator och vid politiska sammanträden sittande ordförande. Det är förhoppningsvis inte så att politikeretablissemanget nu sluter leden för att ”trygga arbetsplatsen” i fyra år framåt och i god ordning utan tjafs fördela mer eller mindre välarvoderade politiska poster.

Vi ser nu goda krafter verka för mer direktdemokrati med bl.a. tvingande folkomröstningar som ett inslag. Den Schweiziska direktdemokratin har i detta sammanhang lyfts fram. Medborgarnas behöver inte i lika stor utsträckning lämna över sin makt till allt annat än pålitliga ombud. Svikna vallöften har vi fått nog av.

Välarvoderade politiker till vilka vi på valdagen överlämnat denna vår makt behöver inte längre trängas i maktens korridorer och där, som det under lång tid visat sig, göra mer skada än nytta. Till sist Oscar Wilde:
”Missnöje är det första steget till framåtskridande både för den enskilde och nationen.”

Ronny Larsson i Kvistalånga
(Medborgarpartiet)

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se