torsjö live vers2

Svar till Dan Karlsson, Folkets Väl

Svar till Dan Karlsson, Folkets Väl

INSÄNDARE. När du går ut i en insändare och påstår att de rödgröna fördubblat kostnaderna för den politiska organisationen kan man inte annat än att bli både upprörd och ledsen. Du hänvisar till Koladas siffror men pratar bara om 2015. Siffran för Hässleholm 2017 är 829 kr/inv., Borlänge 890 kr/inv. och Landskrona 749 kr/inv. Vi tar med dessa kommuner också eftersom du jämför oss med dem i din insändare. Borde man inte som ansvarig för denna typ av insändare ställa sig frågan, varför hade vi så höga kostnader 2015, stämmer det? Vi har kontrollerat detta med vårt ekonomikontor och fick veta att det var fel på siffrorna ang. de politiska kostnaderna. Cirka 40 mnkr hamnade på raden övrig politisk verksamhet som skulle gå på raden Väg- och järnvägsnät, parkering (ingår i Kostnad infrastruktur, skydd mm). Fel kan alltid uppstå, men nu har man lagt om systemet med rapporteringen. Räknar vi bort dessa cirka 40 mnkr så hamnar vi runt 740 kr/inv 2015 och 2014 låg det på 706 kr/inv. Förändringen i den politiska organisationen mellan 2014 och 2015 var att det bildades en ny nämnd, Tekniska nämnden och ett bolag lades ned. För övrigt ändrades ingenting vad gäller antalet nämnder och antalet ledamöter i nämnderna. Däremot förändrades antalet ledamöter i Kommunstyrelsens arbetsutskott från 3 till fem ledamöter, detta var en stor majoritet av partierna överens om, meningen var att alla politiska block skulle få en delaktighet i informationen och besluten i kommunstyrelsen. När du i din insändare nämner pensionerna så ska man veta att de flesta politiker har ett arbete bredvid sitt politiska uppdrag som man får ta tjänstledigt från. Vilket innebär att tjänstledighet inte är pensionsgrundande och man förlorar mycket till kommande pension. Det är väl inte meningen att man ska förlora i pension för att man tar ett politiskt uppdrag.

Om Dan Karlsson (Folkets väl) hade orkat gå in och verifiera sina uppgifter själv så hade han sett att han hade fel i sin insändare.

Lena Wallentheim (S)
Joachim Fors (S)

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se