torsjö live vers2

Folkets väl fördubblades – Från två till fyra mandat

Folkets väl fördubblades – Från två till fyra mandat

Björn Widmark, Folkets Väl, kan glädjas åt att partiet ökade till det dubbla i valet, i mandat räknat, från två till fyra mandat enligt de preliminära siffrorna. Foto: Gert Jacobsson.
Foto: Gert Jacobsson

En vinnare i kommunvalet i Hässleholm är lilla Folkets väl som fördubblar sitt inflytande i kommunfullmäktige, enligt det preliminära valresultatet. Partiet ökar från två till fyra mandat.

-Vi är väldigt nöjda med det och det borde ge en tankeställare till de andra, säger gruppledaren Björn Widmark.

Ordföranden Ernst Herslow har också förslag på hur det parlamentariska dödläget skulle kunna lösas.

Röstsiffrorna från valdistrikten visar att FV har sitt största stöd i Röke-Hörja med 11 procent medan S är störst på Läreda med 54 procent, M i Sjörröd med 29 procent och SD i Sösdala östra med 37,4 procent.

Folkets väl fick totalt 6,1 procent av rösterna i Hässleholms kommun. Det är något mer än KD som också ser ut att få fyra mandat, men bara har 5,9 procent av rösterna.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Även SD, som blev största parti i kommunen, ökade med två mandat. FV:s ökning är alltså lika stor i mandat räknat.

-Jag tror att vårt resultat beror på att vi varit tydliga, det brukar väljarna uppskatta. Det gäller bland annat i de många affärer som kommunen sysslat med de senaste åren: köpet av Nettotomten, fiberprojektet, försäljningen och rivningen av villan vid Åkaregatan, den fördjupade översiktsplanen med mera, säger FV:s ordförande Ernst Herslow.

Dessutom påminner han om att ledamöterna i partiet som vill sänka politikerarvodena avsatt sina ”överarvoden” till donationer för behjärtansvärda ändamål.

-Vi snackar inte bara, säger han.

Ernst Herslow (FV) föreslår, liksom tidigare Pär Palmgren (M), att tre block ska samarbeta valtekniskt, men inte politiskt. Foto: Berit Önell

Björn Widmark vill också strama åt ekonomin på andra sätt.

-De andra partierna bara lovar och lovar. Vi vill istället göra en stor ekonomisk omfördelning. Ingen annan har det budskapet, men väljarna tycker tydligen att vi är trovärdiga. Nu ska det byggas ny brandstation, nytt badhus, nytt ungdomens hus och nytt ridhus. Och dessutom ska vi anställa fler och fler. Men vad ska tas bort – det är det kärva budskapet, säger han.

Det han vill prioritera är skola och omsorg.

-För att klara det anser vi att vi måste ta bort de här överbyggnaderna. Idag räcker pengarna inte till bad för handikappade barn och omsorgspersonal bränner ut sig.

Björn Widmark och Ernst Herslow förväntar sig nu att FV ska få mer inflytande i kommunpolitiken.

-Ja, det är klart, men vi har redan nu inflytande som vågmästare, säger Widmark.

Han hoppas att få gehör från övriga partier, framförallt i frågor där det inte finns ideologiska skillnader.

-Till exempel har man lovat ett ungdomens hus i tio år. Det ska väl inte bli deras barn som får nytta av det? Vi har lämnat ett realistiskt förslag, säger han.

Han vill också att den fördjupade översiktsplanen så fort som möjligt tas upp igen, något som både SD och den borgerliga alliansen med M, KD och L talat för. Den plan som drevs igenom i fullmäktige i juni och nu är överklagad är främst de rödgrönas och tjänstemännens verk.

-Tjänstemännen ska inte få fortsätta att köra sitt eget race, säger Björn Widmark som i fullmäktige i juni fick skäll för att han uppmärksammade planchefens falska påstående att länsstyrelsen redan godkänt undantagen från skyddsavstånden kring reningsverket.

Sedan dess har länsstyrelsen ännu en gång tvingats dementera planchefens uttalanden om att det skulle finnas mnuntliga överenskommelser med kommunen.

-De rödgröna har straffats för sin nonchalans mot medborgarna. De har inte lyssnat på invändningarna mot exempelvis exploateringen av Björklunda och Pollenvägen. Kommunen måste lyssna på medborgarna i större utsträckning. Det får inte bara vara ord när vi talar om medborgardialog, säger Björn Widmark.

Både Björn Widmark och Ernst Herslow försäkrar att FV inte har några problem med att samarbeta med övriga partier.

-Det som står längst ifrån oss ideologiskt skulle i så fall vara V, säger Björn Widmark dock.

Ernst Herslow är inne på att damma av den parlamentariska lösning med tre block som tidigare kommunstyrelsens ordförande Pär Palmgren (M) föreslog inför maktskiftet 2017.

-Det är ännu tydligare nu att vi har tre block som måste anpassa sig till varandra. Jag tänker mig inte en regelrätt koalition utan mer tre fristående block som samarbetar valtekniskt för att fördela poster. Det krävs inte något direkt politiskt samarbete, säger Herslow.

Misslyckandet den gångna mandatperioden skyller han helt på att de rödgröna hade kvar majoriteten i nämnder och styrelser när de lämnade ifrån sig ordförandeklubborna.

-Man kan inte göra samma sak nu. Det skulle vara oförskämt mot väljarna och det är ju det som kortslutit systemet, att vi haft ett majoritetsförhållande i nämnderna och ett annat i fullmäktige, säger han.

Han tror att allianspartierna har störst förutsättningar att få igenom sin budget och därmed leda kommunen.

-Det kan vara en framkomlig väg som är rätt naturlig. De får sedan söka stöd hos övriga block i sakfrågor. Kanske får man komma överens om att inte dra vissa frågor till sin spets, säger Ernst Herslow.

Ett hinder för hans förslag kan vara att både C och L tydligt sagt att de inte vill samarbeta med SD, varken direkt eller indirekt. C-ordföranden Anders Edwall sa dessutom till Frilagt på valkvällen att partiet inte heller kan tänka sig att samarbeta med FV, ”på grund av att personkemin inte kommer att fungera”.

-Det förvånar mig kolossalt. Jag har aldrig träffat honom, då är det väl anmärkningsvärt att han redan stängt dörren, säger Björn Widmark.

-Det låter märkligt och tyder inte på någon politisk fingertoppskänsla. Jag vet inte om han förankrat det i sitt parti, men i så fall får vi kanske räkna bort C, säger Ernst Herslow.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se