Gruppen-3a-328x120

Sjörröds gård högsta prioritet på ny kommunkarta

Sjörröds gård högsta prioritet på ny kommunkarta

Detaljplanen för Sjörröds gård skulle ha högsta prioritet, enligt den nya kartan. Men efter Frilagts frågor ändrades markeringen ”Prio 1” till ”Pågående planer”.

Den kontroversiella detaljplanen för Sjörröds gård var markerad som ”Prio 1” på en ny Hässleholmskarta som kommunen presenterade på sin hemsida i torsdags. Dagen före var Lantmäteriet på plats för besiktning av en medeltida väg som byggnadsnämndens tidigare ordförande, friherre Johan Barnekow, ansökt om att få ta bort för att kunna bygga flerfamiljshus på fastigheten. Trots länsstyrelsens kritik finns förslaget med i den fördjupade översiktsplan som kommunfullmäktige antog i juni, men som inte gäller ännu eftersom den är överklagad.

Även detaljplanen för reningsverket hade högsta prioritet på den nya kartan, ritad som en ring med betydligt mindre radie än de 300 meter som den fördjupade översiktsplanen säger.

Efter att Frilagt ställt frågor om kartan till planchef Gertrud Richter ändrades ”Prio 1” till ”Pågående planer”.

Planchef Gertrud Richter. Foto: Lotta Persson

På kartan, som presenterades i en notis på hemsidans förstasida, går det bland annat att se villatomter som kommunen säljer, parkeringsmöjligheter som finns i centrum och information om detaljplaner.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

På Sjörröds gård planeras, enligt kartan, 36 lägenheter i flerbostadshus och en i villa eller radhus. På Torshem på andra sidan Garnisonsvägen planeras 200 lägenheter i flerbostadshus och 100 radhus eller villor.

En liknande karta har tidigare varit tillgänglig, men utan prioritering av detaljplaner.

När Frilagt når Gertrud Richter på måndagseftermiddagen känner hon inte till att det lagts ut någon ny karta. Hon ber att få undersöka med kartavdelningen och återkomma på tisdagen.

-Det var tydligen ett misstag att ta med några prioriteringar alls eftersom det är 60 olika planer och prioriteringarna ändras för ofta. De hade ändrat kartan redan innan jag pratat med dem, meddelar hon i ett sms.

Hon förklarar att Sjörröds gårds detaljplan har avvaktat den fördjupade översiktsplanen och att stadsbyggnadskontoret ännu inte tagit ställning till när det fortsatta arbetet bör komma igång.

På telefon betonar hon sedan att det är byggnadsnämnden som beslutat om planuppdraget för Sjörröds gård.

-Vi har uppdraget så vi kan i princip sätta igång med det när som helst, säger hon.

Hon förklarar att tjänstemännen själva prioriterar sitt arbete och de senaste månaderna lagt sin energi på den fördjupade översiktsplanen.

-Vi sköter själva om vi ska lägga en detaljplan vilande eller prioritera den, säger hon.

Hon förtydligar att det var ett misstag att gå ut med prioriteringar på kartan eftersom sådant är arbetsmaterial.

-Vi vill vara transparenta och lägga ut information på hemsidan, men prioriteringar ändras hela tiden utifrån resurserna. Sjörröds gård har olyckligt nog legat kvar som prio ett, säger hon.

Men när var den prio ett, det stod väl bara pågående på den gamla kartan?

-Det enda du behöver veta är att den är vilande nu, säger Gertrud Richter irriterat.

När det gäller skyddsavståndet säger både hon och karta-GIS-chefen Linda Granqvist att det är det som står i den fördjupade översiktsplanen som gäller, alltså 300 meter, inte 200 meter som också nämnts i diskussionerna. Cirkeln ser ut att ha en radie på cirka 200 meter och innefattar med knapp nöd Linus Jepssons och Jan Tillgrens fastigheter.

-Det här har vi diskuterat en miljon gånger och det utgår ifrån verksamhetsområdet, så det blir ingen cirkel, säger Gertrud Richter.

Linda Granqvist förklarar att cirkeln bara betyder att det pågår planarbete.

Men när det gäller reningsverket ska väl skyddsavståndet fastställas i detaljplanen?

-Området är inte fastställt och planen för Sjörröds gård är inte heller fastställd, utbredningen kan förändras under arbetets gång och vi uppdaterar inte kartan för varje förändring, säger hon.

Cirkeln vid reningsverket är betydligt mindre än de 300 meter som det inre skyddsavståndet skulle vara, snarare cirka 200 meter i radie. Enligt kartavdelningen betyder markeringen bara att arbete pågår. Alla andra utritade pågående planarbeten följer dock fastighetsgränser.
Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) förklarar också att prio 1, 2 och 3 avser vad tjänstemännen arbetar med för närvarande.

-Politiken kan ge direktiv om att någon plan ska vara prioriterad men trots detta kan den vara både prio 2 och 3 på listan då den förändras om tjänstemannen till exempel väntar på en utredning eller ett utlåtande från en sakkunnig, skriver han i ett sms till Frilagt.

Han kan inte uttala sig om den aktuella planens prioritering, men uppger att att uppdraget till förvaltningen kvarstår eftersom nämnden inte rivit upp planuppdraget för Sjörröds gård.

Att döma av valresultatet lär de rödgrönas inflytande minska när nya ledamöter väljs in i nämnderna senare i höst, vilket skulle kunna innebära att det inte längre finns stöd för att exploatera Sjörröds gård.

Kan tjänstemännen forcera fram planen nu?

-Det finns i nuvarande nämnd en majoritet för Sjörröds gård där de rödgröna vill genomföra detaljplanen. Men det är politiken som beslutar om detaljplanen så tjänstemännen kan inte ”forcera” den utan vårt godkännande, skriver Kenny Hansson.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) säger att han inte kan påverka planarbetet, trots att han efter valet har majoritet i kommunfullmäktige för sitt förslag att ändra i den fördjupade översiktsplanen och bland annat lyfta ut Sjörröds gård.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

-Men formellt sett kan jag ingenting göra nu, bara stå bredvid och titta på, säger han.

Tycker du ingenting om det?

-Jo, men inget som jag vill uttala offentligt, jag passar på den frågan, säger han.

När det gäller reningsverket säger han att skyddsavstånden är en av de saker som M vill ha på bordet i diskussionen om hur kommunen ska styras de närmaste fyra åren. Då menar han främst att det ska vara ett skyddsavstånd på 1 000 meter där inga nya bostäder får byggas, istället för det mer oklara så kallade påverkansområdet.

Lantmäteriet har haft ärendet om den gamla vägen S:24 liggande sedan i december 2016 då Barnekow begärde att den skulle tas bort. Det handlar om resterna av en väg som fanns redan på medeltiden och förband Hovdala med Mölleröds kungsgård. Den fungerar idag som utfart för två fastigheter, men används av betydligt fler. Totalt ingår cirka 175 fastigheter i vägsamfälligheten. Förutom Barnekow fick bara en av dessa brev från lantmäteriet om besiktningen den 12 september.

I kallelsen står att besiktningen är till för att förrättningslantmätaren ska få en bild av hur vägen ser ut i verkligheten.

Den väg som Barnekow vill att lantmäteriet ska ta bort är resterna av en medeltida väg som förband Hovdala med Mölleröds kungsgård.

-Det är inte ett formellt sammanträde utan det kommer jag att kalla till vid ett senare tillfälle, skriver lantmätaren.

En av de berörda, arkitekt Kristoffer Dudzik, fick av en slump kännedom om besiktningen och gick dit.

Han är förvånad över att lantmäteriet arbetar med ärendet innan det finns någon detaljplan.

-Det är konstigt att tjänstemännen agerar utan att det finns grund för det. Man tittar dessutom ofta bara på tekniska aspekter, inte på andra faktorer som är viktiga i planeringssammanhang, till exempel landskapsskydd och kulturhistoria. I motsats till andra kommuner saknar Hässleholm både bevarandeplan och inventering av intressant kulturhistoria. Därför begås också gång på gång misstag, säger han.

Han har svårt att tro att prioriteringen på kommunens karta var ett misstag.

-Det ser ut som att det är någon i kulisserna som manipulerar kartan, halva vår tomt var ju redan tidigare borttagen från kartan och markerad som natur, säger han.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se