torsjö live vers2

Världsbild står mot världsbild

Världsbild står mot världsbild

INSÄNDARE. I Skavlans program den 14 september blev det fullständigt uppenbart att Jimmy Åkesson inte alls är komfortabel med det som 82 % av svenska folket upplever som vår verklighet. I den är han som en fyrkantig bult i ett runt hål.  Hans beskrivning av de 50 åren från 1968 som en tid av vänsterliberal förstörelse av nationen är hans verklighetsbild och han är beredd att strida till döds för att vrida tiden tillbaka 50 år.

Under den tiden har världen förändrats bland annat p.g.a. att världssamfundet tagit lärdom av de två världskrigen under 1900-talets första hälft. Vad man lärt sig är bl.a. att vår mänskliga civilisation inte kan upprätthållas med mindre än att de nationella särintressena dämpas till förmån för internationell öppenhet och strävan efter samsyn i syfte att lösa mänsklighetens och vår planets ödesfrågor. Uttryck för denna strävan är FN och EU.

Den högervåg, i vilken SD är en del, försöker nu bryta ner dessa goda strävanden och återskapa den gamla nationalismen, som under historien på ett fullständigt övertygande sätt visat, att det enda den kan skapa är krig och ohyggliga lidanden för människor.

Världsbild står mot världsbild således och Jimmy Åkessons och Mattias Karlssons krigsförklaring måste tas på fullt allvar. Bara de som struntar i framtiden kan förhålla sig neutrala.

Gunnar Götborg

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se