torsjö live vers2

Ignaberga kalkbrott kan bli alternativ till Björkvikens badplats

Ignaberga kalkbrott kan bli alternativ till Björkvikens badplats

Ska Björkvikens badplats ersättas av ett nytt bad i Ignaberga kalkbrott? Fritidsnämnden ser det som ett alternativ, samtidigt som en åtgärdsplan behövs för Björkviken. Skylten som avråder från bad i Björkviken satt uppe en stor del av sommaren. Algblomningen varierade dock och vattenkvaliteten var tidvis bra trots veckor med illgrönt vatten och döda fiskar. Foto: Berit Önell

På grund av den skiftande badvattenkvaliteten i Finjasjön vill fritidsnämnden att en ny badplats ställs i ordning vid Ignaberga kalkbrott. Vid Björkviken kan det istället bli uppställningsplats för husbilar. Nämnden har ställt sig bakom en motion av Arne J Persson (C ), förste vice ordförande i dess arbetsutskott, om en badplats i Ignaberga och dessutom beslutat att en åtgärdsplan för användningen av Björkvikens badplats ska tas fram.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om motionen, men fritidsnämndens yttrande är viktigt.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vad nämnden anser borde väga in ganska tungt eftersom fackkunskapen finns där, säger Arne J Persson till Frilagt.

Dessutom är det fritidsnämnden som ansvarar för den praktiska skötseln av kommunens badplatser.

Fritidsnämnden var i princip enig om att det behövs en alternativ badplats och att Ignaberga kalkbrott kan vara en lämplig placering. Men Mikael Björklund (FV) ville avslå motionen på grund av formuleringen om att ”skyndsamt” iordningställa en enkel men funktionell badplats vid Ignaberga kalkbrott .

– Undertonen är naturligtvis att ärendet måste beredas, men det var kanske inte tillräckligt tydligt formulerat, säger Arne J Persson.

Han hänvisar också till en utredning för cirka tio år sedan om att anpassa kalkbrottet till en badmiljö.

– Delar av materialet kan lämpligen ligga till grund för vidare utredning, skriver han i motionen.

Men det han nu föreslår är en enklare badplats.

– Det tidigare förslaget var väldigt omfattande med hopptorn, fiskevik med mera. Det är inte det jag är ute efter. Kalkbrottet används redan som badplats, jag skulle bara önska att det legaliserades och ställdes i ordning med papperskorgar, toalett och livräddningsboj och att vattenprover tas, säger han.

Han menar inte heller att Björkviken ska överges för gott.

– Nej, Björkviken kan alltid användas utifrån Finjasjöns kvalitet. Under långa tider är det inget fel på vattenkvaliteten, men det behövs en badplats till. Det ena utesluter inte heller det andra, säger han.

Åtgärdsplanen var inte hans idé, men kom upp i samband med diskussionen om motionen vid fritidsnämndens beredningsmöte.

Förslaget innebär främst att anordna en uppställningsplats för husbilar och att allmänt öka service och tillgänglighet för besökare.

– Antalet husbilar har ökat dramatiskt och det får bara plats ett begränsat antal vid Hässleholmsgården, säger Arne J Persson.

Fritidsnämnden anser att Björkviken idag, med anledning av den skiftande vattenkvaliteten, fungerar mer som en mötesplats än en badplats. Men det finns brister i service och ordning.

– Papperskorgar har varit trasiga och grillplatser ostädade. Det ska också vara rent i strandlinjen. Den sommar som varit har inte varit normal på grund av värmen. Det har varit mycket död fisk och ruttnande växtdelar, säger Arne J Persson.

Till det kom oklarhet om vad som var fritidsnämndens respektive tekniska nämndens ansvar.

– Det är en gränsdragning som är lite svår idag, men det blir kanske enklare om fritidsnämnden får ta över hela ansvaret för badplatserna och Österåsområdet, vilket ju också är på gång, säger Arne J Persson.

På sikt kan han tänka sig att en kiosk behövs vid Björkviken. En ny brygga verkar dock inte aktuell inom överskådlig tid, trots att 2,5 miljoner var avsatta i årets budget.

– Att lägga så mycket pengar på en ny brygga i detta läge är kanske inte motiverat, säger Arne J Persson.

Åtgärdsplanen för Björkviken ska tas fram först nästa år, när de nya politikerna tillträtt i fritidsnämnden.

– Jag hoppas att det blir före sommaren, säger Arne J Persson.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se