torsjö live

Den politiska paradoxen

Den politiska paradoxen

INSÄNDARE. Så här i eftervalstider kan man fundera lite över hur olika grupper lagt sina röster i valet. I Stockholm ökade Vänsterpartiet mest, 4 %. I vissa distrikt var man störst med 28 % av de röstande. I dessa distrikt finns en stor del välbärgad medelklass. Hur kan det komma sig att välmående medborgare röstar vänster i stor utsträckning? I ett valdistrikt i ”utsatta områden” röstar nästan 77 % på Socialdemokraterna. Detta kallar en del borgerliga skribenter för ”klanröster” och menar att det är bristande demokrati! Är det så konstigt att röstdeltagandet är lågt och man undviker att rösta på partier som önskar att de inte fanns och tillika inte heller lägger sin röst på en rasistisk politik?

På platser som Danderyd talas det inte om ”klanröster” när upp emot 60 % av rösterna tillfaller en politik som gynnar ”den som har” och vill ha mer, d.v.s en lågskattepolitik. De vill givetvis inte vara med om att dela med sig till de svagare grupperna i samhället.
Hur kan det komma sig att den vita välmående medelklassen i vissa distrikt i Stockholm röstade på Vänstern (28 %) och blev största parti där? Kanske för att de är medvetna och pålästa om samhällsförhållandena? Har kanske en trötthet på marknadsexperimentet med utförsäljning av primära samhällsfunktioner till reapris och riskkapitalisters plundring av våra gemensamma uppoffringar (skatter)?
Här kan man tala om den politiska paradoxen när man jämför med hur LO:s  medlemmar till över 40 % röstade på SD. Alltså röstade mot sig själva, då SD står för och röstar emot de flesta förslag som gynnar arbetarklassen. Jag tänker bl.a. på hur SD röstade i frågan om övervinster i välfärden.
Kokar man ner valet till lokal nivå, så kan man också (med borgerlig vokabulär) påstå att det förekommit ”klanröstning”. I distrikt Läreda, som består till stor del av invandrare (71 %), där röstade 54 % på Socialdemokraterna. Detta kan nog tillskrivas ”klanledaren” Omar Al-Ganas (19 år), som kryssades in i fullmäktige. Återstår att se om han kan göra något avtryck i politiken. Förväntningarna måste vara höga från hans väljare!
Lars Nord
Fritänkare och outsider 
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se