torsjö live vers2

Över 30 miljoner i underskott i skolan

Över 30 miljoner i underskott i skolan

Elevantalet ökar, främst i grundskola och på fritidshem. Bilden togs vid invigningen av Röke skola och fritids i maj. Foto: Lotta Persson

Årets underskott i skolverksamheten i Hässleholms kommun väntas bli 30,8 miljoner kronor, enligt prognosen den 31 augusti. Det är 6,2 miljoner mer än i maj.

Men några drastiska åtgärder blir det inte i år, enbart allmän sparsamhet. Barn- och utbildningsnämnden anser det inte heller lönt att begära mer pengar från kommunledningen som på onsdagen varken gick med på budgetkompensation för ökat elevantal eller att merkostnader för skolverksamheternas byte av mobiloperatör skulle belasta kommunen centralt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Huvudorsakerna till det ökande underskottet är, liksom tidigare, stora behov av stödinsatser och fler barn och elever i både kommunala och fristående förskolor och skolor. Större delen av minuset finns inom grundskolan.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Vi har inte lyckats dra ner på personal så som vi hade ambitionen att göra, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Istället uppmanas verksamheterna till sparsamhet.

– Det handlar om att vara försiktiga med inköp och med att återbesätta vakanta tjänster, säger Stefan Larsson.

På det sättet är han övertygad om att underskottet kommer att minska. Men det går inte att få en budget i balans till årets slut, något som kommunledningen sagt är ett krav.

– Det är ett stående krav, konstaterar Stefan Larsson.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i nämnden, påminner om att alla partier i valrörelsen sagt att skolan fått för lite pengar.

– Om vi skulle klara att spara 30 miljoner hade det blivit helt orimliga konsekvenser. Det är jättemycket personal, säger han.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Skolchef Eva Andersson räknar med i snitt två medarbetare per helår för en miljon kronor, det vill säga 60 medarbetare för 30 miljoner. Dessutom gör uppsägningstiden att sådana neddragningar inte hade fått mycket effekt i år.

Barn- och utbildningsnämnden hade begärt 3 270 000 kronor från kommunledningen i kompensation för ökat elevantal. Det gäller cirka 80 elever fler än beräknat i grundskola och på fritidshem.

Men det finns inga extra pengar att dela ut. Kommunledningen hänvisar till det ekonomiska läget med en prognos på minus 39,4 miljoner kronor för kommunen som helhet, vilket är 47,3 miljoner minus jämfört med budget. Kommunstyrelsens arbetsutskott var enigt, förutom att Ulf Berggren (SD) inte deltog i beslutet.

Kommunens nya avtal för mobiltelefoni har lett till ökade kostnader för bland annat installation av förstärkare till enheter som plötsligt blev utan mobiltäckning. Dessutom behövde ett antal operatörslåsta telefoner låsas upp. Kostnaderna hittills uppgår till totalt drygt 200 000 kronor. Det gäller två förskoleenheter, Stallbacken i Tyringe och Juvelen på Väster i Hässleholm.

Kommunstyrelsens arbetsutskott påtalar att barn- och utbildningsnämnden på sikt får en årlig minskad driftskostnad på cirka 540 000 kronor per år. Totalt ger operatörsbytet kommunen en minskad driftskostnad på cirka en miljon kronor per år. Engångskostnaderna beräknas till totalt cirka 425 000 kronor. Därför var beslutsförslaget i ksau att säga nej till förfrågan om ersättning, men beslutet blev istället återremiss eftersom flera förvaltningar har samma problem och det behövs en samlad bild.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se