torsjö live vers2

Medborgarkontoret i stadshuset invigdes med fanfarer

Medborgarkontoret i stadshuset invigdes med fanfarer

Elever från Kulturskolan invigde medborgarkontoret med trumpetfanfarer.

Till trumpetfanfarer från kulturskoleelever invigdes på onsdagseftermiddagen medborgarkontoret i Hässleholms stadshus; kommunens fjärde. Kommunalrådet Lars Johnsson(M) klippte det symboliska blågula bandet sedan Jessica Nilsson, chef för medborgarenheten, invigningstalat.

Tre nya samtalsrum, samhällsvägledare, en interaktiv stor 3D-skärm och glasskärmar för olika synpunkter finns nu i stadshusentrén till kommunmedborgarnas tjänst.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

-Äntligen inviger vi medborgarkontoret i stadshuset!

Så inledde Jessica Nilsson, chef för kommunens medborgarverksamhet, sitt invigningstal.

Beslutet att inrätta kontoret togs i december 2016, men en omfattande ombyggnation behövdes för att kunna förverkliga det.

I Vittsjö, Sösdala och Hästveda finns redan servicekontor.

– Nu fortsätter resan för att utveckla servicen mot er som är medborgare, fortsatte Jessica Nilsson sitt tal och uttryckte sin glädje över att kunna erbjuda centralortens invånare möjligheten att lätt komma in på ett personligt besök.

– Vi finns till för medborgaren och medborgaren ska alltid känna sig välkommen till oss, underströk hon.

Samhällsvägledaren Ewa Wendt är den som mest kommer att jobba på stadshuskontoret. Men även Jenny Alm, som jobbar på kontoret i Vittsjö, Kristina Uddman, kontoret i Sösdala, samt Kjerstin Jonsson, kontoret i Hästveda, kommer att hjälpa till.

Jessica Nilsson, till vänster, chef för medborgarkontoren, invigningstalade, här med samhällsvägledarna Ewa Wendt, Jenny Alm och Kristina Uddman. (Kollegan Kjerstin Jonsson var sjuk invigningsdagen och saknas på bilden.)
Cecilia Müllern Aspegren (till vänster) har just tagit emot en synpunkt från Lillemor Olsson som tycker att staden behöver städas och snyggas till mycket mer.

Servicen som erbjuds är att ge hjälp i kontakten med kommunen. Det kan vara saker som att fylla i blanketter, skriva ut blanketter, lämna synpunkter, göra felanmälan eller att hitta rätt handläggare att tala med. Tre besöksrum tryggar sekretessen där så behövs. Även publika datorer för informationssökning ska komma på plats.

Stadshuset är numera också en InfoPoint sedan turistbyrån stängde i slutet av augusti, varför också den typen av information och service nu ges av samhällsvägledarna.

Några medborgare hade redan tittat in och hunnit lämna in lite synpunkter under invigningsminglet.

Vid en karta med Hässleholms stad uppsatt på en glasskärm står projektledare Cecilia Müllern Aspegren redo. Hennes jobb är att samtala och samla in post-it-lappar med förslag som kommunen uppmuntrar besökare att lämna in.

På stadskartan får den som vill markera en plats där hen trivs i staden – med en glittrande prick – respektive sätta ut en röd klisterlapps-prick på den plats där något kunde förändras.

Den röda pricken förväntas förslagsställare förse med en siffra och den gula Post-it -lappen – där själva förslaget ska skrivs ner – ska märkas med samma siffra.

Risken finns att pricknumreringen kommer att kunna bli svår att överblicka om många skriver förslag. Det var också något otydligt hur länge ”synpunktskartan” kommer att sitta uppe, men projektets initiativtagare, Cecilia Müllern Aspegren, tänker sig att det i förlängningen ska komma en digital variant.

Lars Nord tog tillfället i akt att lämna förslag på placering av badhuset till Cecilia Müllern Aspegren.

Två förslag på badhusplacering fanns redan utmärkta. Lars Nords var det ena.

– Jag föreslår att det läggs i Paradiset, säger han.

Den andra badhusförslagspunkten lyste röd från sin position i området vid Hässleholmsgården.

Lillemor Olsson har också lämnat in en synpunkt.

– Jag vill att det städas mer lite överallt. Jag har nyligen flyttat tillbaka till Hässleholm och tycker att staden har blivit fulare och jag vill verkligen att den ska bli snyggare igen, säger hon.

Planarkitekt Joakim Axelsson demonstrerar 3D-skärmen som just nu visar detaljplanen för Lille Mats-kvarteret vid Bokebergsgården. Via skärmen kan den intresserade visuellt flytta sig in i miljön, välja olika positioner och från dem bilda sig en uppfattning om olika byggförslag. Ett komplement till ritningar och modeller som traditionellt använts.

– Vi kommer att ha våra utställningar och samrådsmingel här med drop in och möjlighet att ställa frågor och det blir mer personligt, menar Joakim Axelsson.

Text och foto: Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se