Skolinspektionen kräver åtgärder mot kränkningar på Linnéskolan

Bilden visar Linnéskolan i Hässleholm.

Skolinspektionen riktar skarp kritik mot Hässleholms kommun för att personal på Linnéskolan inte anmält, utrett och vidtagit åtgärder när en lågstadieelev utsatts för kränkande behandling av andra elever. Särskilt allvarligt ser Skolinspektionen på att hot tycks förekomma i stort sett dagligen utan att skolan agerar. Åtgärder krävs nu och ska redovisas senast den 19 december. […]

Bröd och skådespel åt folket

INSÄNDARE. Tittade på filmen Gladiator häromdagen. Redan romarna visste hur politiken skall skötas. Bröd och skådespel åt folket så håller de sig lugna och tysta. Formerna skiljer sig åt mellan dåtid och nutid men innebörden är densamma. Och det fungerar tydligen. En som hade koll på läget var Vilhelm Moberg. Här ett tänkvärt inlägg från […]

Höst i Hässleholm

Centrala Hässleholm var välbesökt under Hesslecitys traditionella höstmarknad på lördagen. I år inleddes den i vackert höstväder under det nya namnet Höst i Hässleholm. Frilagt och Gruppen för oberoende press hade ett bord på Stortorget där intresserade kunde stanna till och lämna nyhetstips eller prata om vikten av pressfrihet och granskande journalistik. Café Madrix slog […]