Gruppen-3a-328x120

27 miljoner minus för kommunen i år

27 miljoner minus för kommunen i år

Hässleholms kommun går back med 27,2 miljoner kronor i år. Det visar delårsrapporten för januari-augusti. I resultat inräknas avkastning på pensionsmedel med 16,1 miljoner kronor, utan den hade prognosen för årets resultat slutat på minus 43,3 miljoner kronor.

– Det är lite bättre än tidigare prognoser på totalen. Pensionskapitalet har räddat oss många gånger förr. Det är svårt att vidta åtgärder när det är så låsta politiska positioner. Det här året har i någon mån varit ett förlorat år, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M). Foto: Lotta Persson

Prognosen innebär ett budgetunderskott på 35,1 miljoner kronor eftersom ett plus på 7,9 miljoner var budgeterat.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Nämndernas underskott ser ut att landa på totalt 35,1 miljoner kronor. Det innebär en förbättring jämfört med prognosen från den 31 maj då siffran var 44,4 miljoner.

Barn- och utbildningsnämnden har dock ökat sitt underskott till 30,8 miljoner kronor. Socialnämnden beräknar gå hela 10,6 miljoner back. Kommunstyrelsen har däremot vänt sitt minus till ett plus på 5,4 miljoner kronor, trots att fiberprojektet fortfarande väntas gå back med 3, 1 miljoner kronor. Tekniska nämnden har minskat sitt underskott något, från 8,1 miljoner till 5,8 miljoner. Byggnadsnämnden går plus med 2,2 miljooner och omsorgsnämnden plus med 4,5 miljoner.

I skolan beror underskottet huvudsakligen på ökat behov av stödinsatser. Socialnämndens minus kan främst härledas till kostnader för ensamkommande barn som efter att de fyllt 20 inte längre får ersättning av Migrationsverket.

Tekniska nämndens minskade budgetram skulle hållas med hjälp av effektivare fastighetsförvaltning, vilket inte lyckats med mer än motsvarande 5,6 miljoner kronor. Nämnden vill att de återstående 7,9 miljonerna regleras genom politiska beslut eftersom det inte finns fler fastigheter att sälja. Några andra åtgärdsförslag har inte redovisats, trots upprepade uppmaningar från kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen kommer vid sitt sammanträde imorgon, onsdag, återigen att uppmana nämnderna att hålla sina budgetramar. När det gäller tekniska nämnden är förslaget att åtgärder ska rapporteras till kommunstyrelsen senast den 7 november.

– Jag tror inte att nämnderna kan hämta hem detta i år. Men kommunstyrelsen har ett tillsynsansvar. Tekniska nämnden har inte redovisat några åtgärder alls, det måste de göra. Det är ändå tre månader kvar av året, säger Lars Johnsson.

Avslag föreslås för socialnämndens äskande om 2,35 miljoner kronor i budgettillskott.

Lars Johnsson förklarar att den styrande borgerliga alliansen inte har kunnat få igenom sina sparförslag i nämnderna eftersom de rödgröna partierna fortfarande haft majoritet där. I mars ströks den besparing på 19 miljoner kronor i så kallad budgetjustering som var beslutad.

– Det fanns inget intresse för att hitta lösningear. Sedan blev det sent och för nära ett val. Om vi haft en annan situation hade vi kunnat göra mer. Men inför nästa år måste vi ta krafttag, säger Lars Johnsson.

Diskussionerna inför nästa års budget har börjat så smått.

– Det ser inte bra ut alls, säger Lars Johnsson, men vill inte närmare kommentera hur han ser på förutsättningarna.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se