torsjö live vers2

En återvändsgränd

En återvändsgränd

INSÄNDARE. Undertecknad har tidigare i Frilagt tagit upp det som nedan följer. Anledning finns att göra det på nytt.
I korsningen Frykholmsgatan – Första Avenyen kan på Frykholmsgatan skådas en vändplats för fordon. Denna tycks vara ett resultat av den så omtalade ”ommöbleringen” av stadens centrum som bland andra socialdemokratiska politiker är ansvariga för.
Under den valkampanj som nu är över hade åtskilliga politiker från sina valstugor omtalade vändplats inom synhåll.
Den markerade vändplatsen tar delar av trottoarerna på båda sidor om gatan i anspråk. För gående återstår på bägge sidor c:a 120 cm mellan vändplatsens markering och husväggen!
Vändplatsen har en diameter som långt ifrån tillåter alla fordon att ”vända” utan att backa.
Nu har säkert dom flesta av oss förstått att gångtrafikanter lever farligt på omtalade avsmalnande trottoarer. Undertecknad såg under en kort stund på platsen flera incidenter. En mamma med barnvagn höll på att bli påbackad av en skåpbil där hon passerade på den smala del av trottoaren som ”blivit över” mellan vändplatsens markering och husväggen.
Huruvida någon eller några politiker kommer att reagera innan någon olycka inträffar återstår att se. Detta särskilt med tanke på det intensiva schackrandet om välarvoderade politiska poster som för tillfället tycks hålla våra politiker fullt sysselsatta.
Till sist finns anledning att fråga sig hur ansvariga ”trafikexperter” på tjänstemannasidan ser på gångtrafikanternas säkerhet på omtalade vändplats.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se