torsjö live vers2

Hässleholm backar i företagsranking och presenterar sig med felsidor

Hässleholm backar i företagsranking och presenterar sig med felsidor

Hässleholms kommun fortsätter att sjunka i Svenskt Näringslivs företagsranking.

Hässleholms kommun backar sex platser i Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimatet i landets 290 kommuner. Från plats 249 till 255.

Näringslivschef Stefan Larsson förklarar utvecklingen med att besparingar gjorts genom att tjänster hållits vakanta.

Hässleholms kommun presenterar sig dessutom på Svenskt Näringslivs hemsida med länkar som leder till felsidor.

Svenskt Näringslivs årliga rankning av företagsklimat visar en fortsatt nedåtgående trend för Hässleholms kommun. Tre av fyra svarande företag är inte villiga att beteckna kommunen som företagsvänlig.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Medan rikets medel i frågan om företagsvänlighet pekar klart uppåt, pekar Hässleholms kommuns trend sedan flera år nedåt. Tidigare låg Hässleholm ett antal år över rikssnittet.

Kommunens egen information lyfter fram att Hässleholms kommunranking förbättrats på samtliga statistikpunkter. Ett påstående att ta med en nypa salt.

– En eller upp till tiotalet placeringar upp eller ner ska man nog inte dra så stora växlar på, det behöver inte betyda att kommunen själv har gjort något, varnar Svenskt Näringslivs Skånechef Carina Centrén.

För Hässleholms del tillfrågades 400 företag; en siffra som beslutas utifrån kommunstorlek. Av dem svarade 173, vilket ger en svarsfrekvens på 43 procent. Demoskop har skött undersökningen 2018 och Carina Centrén menar att den trots svarsfrekvensen ger representativa, tillförlitliga svar.

– Statistiken bygger på tre delar. Den ena är hur företagen uppfattar företagsklimatet. Det andra blocket är också frågor som företagare får svara på. Det kan vara alltifrån olika grupperingars attityder till allmänhetens attityder, men det handlar också om vilken service kommunen ger till företagen, hur kommunen tillämpar lagar och regler med mera. Det tredje blocket är statistikfaktorer som vi köper ifrån UC eller SCB. Sedan sammanvägs detta, berättar hon.

Hässleholms näringslivschef Stefan Larsson litar också på undersökningens resultat, men svarar att han inte hunnit göra en djupare analys, trots att han fick del av resultatet i maj.

255:e plats av 290. Vilka är dina tankar om rankingen?

– Den är en kombination mellan faktorer som kommunen äger i sitt uppdrag och av saker som inte kommunen kan göra så mycket åt, svarar Stefan Larsson.

– Helt klart är det inte ett bra utfall i undersökningen; det är det inte. Det förstärker den bilden jag har att vi från kommunen måste göra ett ännu bättre jobb för och med företagare och näringslivet, säger han.

En längre tids underbemanning på näringslivsavdelningen har spelat en stor roll menar han.

– När jag tillträdde så var jag den enda som direkt jobbade med näringslivsfrågor eftersom vi haft vakanser.

Så delar av arbetet har legat nere?

– Det har upprätthållits men då är det ju medarbetare som gör det som en del i de uppgifter de i övrigt gör.

Fyra tjänster på tillväxtkontoret är nu utannonserade, en näringslivsutvecklare, en utvecklingsstrateg, en EU-samordnare och en destinationsutvecklare.

– Jag anser att vi behöver ha en bättre bemanning på näringslivssidan, säger Stefan Larsson som dock gör en reservation med tanke på det ekonomiska läget i kommunen.

Då är jobbet på gång att bemanna de här positionerna för att tackla den här frågan?

– Absolut. Sista månaden har jag tagit del av väldigt bra initiativ hos andra kommuner runt om i landet och jag ser ju att det finns väldigt många saker som vi kan göra än bättre nu när jag ser hur kollegorna jobbar på andra håll, säger Stefan Larsson.

Han nämner som exempel företagsbesök en gång om dagen. 100 företagsbesök på 100 dagar. Att kommunen behöver komma ut mer till företagarna.

– Både diskutera vad vi från kommunen själv kan göra för att hjälpa dem vidare i sin utveckling, men också se vad de kan behöva för ytterligare stöd och nätverk från andra aktörer i Skåne – såväl Almi som Nyföretagarcentrum och de klusterorganisationer som vi har på Skånenivå etcetera. Exportsatsningar med mera, säger Stefan Larsson.

– Vi behöver givetvis jobba med att fortsatt stärka de lokala nätverken som vi har så att företagen som finns i kommunen kan komma närmre varandra och utbyta både tankar och idéer och bistå varandra i verksamheten på olika sätt, fortsätter han.

Efter en tids vakans är nu kommunens företagslots på plats. Sedan början av september arbetar Andreas Roxhag med att stödja företagen i kontakten med kommunen. Det nyöppnade Business Class på Norra station är en entreprenörsmiljö där företag bland annat kan ha möten och events samt träffa nya kunder och samarbetspartners.

Kommunerna har själv fått presentera sig under olika rubriker på Svenskt Näringslivs hemsidor.

Kommunen länkar till felsidor i sin presentation på Svenskt Näringslivs hemsida.

Två av Hässleholms kommuns informationstexter innehåller ”läs mera”-länkar som leder den nyfikne vidare till en hemsida på Hässleholms kommuns sidor som säger: ”404 Felsida” och ”Åh nej, något gick fel 🙁 ”. En tredje länk leder ingenstans alls.

Det verkar ha funnits ett levande samarbete med Svenskt Näringsliv, men där det nu glömts bort att länkarna finns och det har blivit fel när ni flyttat hemsidor. Hur ser du på det? Vems ansvar är det?

– Är det Svenskt Näringslivs hemsida du är inne på, så får du nog kontakta Svenskt Näringsliv i så fall och hjälpa dem med det, svarar Stefan Larsson först.

De vet såklart inte att ni flyttar hemsidor. Hur gör man i ett sådant samarbete?

– Vi som enskild organisation har ju väldigt svårt att veta vilka länkar andra lägger ut, men i gott samförstånd, som jag sa, så ska jag ta kontakt med Svenskt Näringsliv och hjälpa dem att ge de nya länkar vi har.

När ni presenterar en så här tung information på deras hemsidor så blir ni lite i händerna på att serva dem? Ni får en stor goodwill på att de har er info?

– Ja, det gäller också att vi har den dialogen. Jag förstår ju att de har mycket att göra och så. Men jag hjälper dem nu när du har uppmärksammat mig på att detta inte hittar rätt. På samma sätt som vi tittar igenom våra länkar när vi lägger ut länkar.

Den syn Stefan Larsson har på länkningsansvaret delar inte Svenskt Näringsliv alls.

– Vi har skapat dessa sidor i samarbete med kommunerna. De fungerar både som information för företag och för kommuner att hämta stöd och inspiration från varandra, berättar Carina Centrén.

Om en kommun flyttar hemsidor så har de fått en inloggning och ska själv gå in och hålla sin text och länkar uppdaterade. Eller meddela och ta hjälp av Svenskt Näringsliv med uppdatering eller omlänkning.

– Jag brukar påminna näringslivscheferna om att inte glömma se över och uppdatera sina sidor. Det är oftast de själva som har inloggningen. Men tack för att vi uppmärksammades. Vi ska genast titta över och påminna alla – och speciellt de kommuner vi nu ser har fellänkar, svarar Carina Centrén.

Munkfors, Markaryd, Vårgårda, Mönsterås och Gnosjö är 2018 Sveriges ledande kommuner att snegla på angående att ha bäst företagsklimat.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se