Gruppen-3a-328x120

Brev om att Vannebergaelever kan tvingas byta skola efter jul – Men lösning kan vara på gång

Brev om att Vannebergaelever kan tvingas byta skola efter jul – Men lösning kan vara på gång

Föräldrar och elever på Vanneberga skola förbereds nu för att byta skola efter jullovet. Samtidigt arbetar tekniska förvaltningen på att åtgärda den utdömda ventilationen tillfälligt, så att eleverna ska kunna gå kvar medan det totala renoveringsbehovet, och därefter skolans framtid, utreds. Foto: Berit Önell

Eleverna i Vanneberga skola kan tvingas flytta till andra skolor efter jullovet. Det beskedet fick vårdnadshavare och personal i ett brev från skolchef Eva Andersson i förra veckan.

Anledningen är att den undermåliga ventilationen, som varit känd i flera år, måste vara åtgärdad senast den 1 januari, annars tillåter miljönämnden inte fortsatt verksamhet. Men det finns inga pengar avsatta till en sådan renovering som dessutom inte skulle hinna bli klar på den korta tid som återstår.

Föräldrar beskriver oro och förvirring efter skolans brev. Tekniska förvaltningen försöker dock hitta en tillfällig lösning för ventilationen, i väntan på antingen en större renovering eller att skolan läggs ner som en följd av kommunens enorma underskott. Enligt fastighetschef Tobias Oscarsson kan ett besked kanske komma redan nästa vecka.

En nedläggning av Vanneberga skola har flera gånger lyfts upp i den politiska debatten, främst av den borgerliga alliansen. Ett renoveringsbehov på 8,6 miljoner kronor har nämnts. En grupp är tillsatt för att se över skolans organisation efter en konsultrapport som bland annat talade om att de små skolenheterna var för dyra. Barn- och utbildningsnämnden väntas gå back 30,8 miljoner kronor i år. Dessutom visar de senaste prognoserna att hela kommunens ekonomi är i kris med flera hundra miljoner kronor i minus de närmaste åren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Det är inte konstigt om många haft svårt att hänga med i de motstridiga besluten om Vanneberga skola. De rödgröna partierna fick i våras igenom ett beslut i tekniska nämnden om att begära ett tillskott på två miljoner kronor för att påbörja en renovering av skolan i år, just för att undvika att den stängs i väntan på en större utredning. De borgerliga partierna sa nej med motiveringen att det måste utredas vilka skolor som ska finnas kvar innan beslut fattas om stora renoveringar. Kommunstyrelsen, där de rödgröna har majoritet, sa också ja, men kommunfullmäktige beslöt i september istället om återremiss för att få fram en beräkning av kostnaderna för en total renovering av skolan.

Skolchef Eva Andersson. Foto: Lotta Persson

Eva Anderssons brev gjorde inte föräldrarna så mycket klokare. Hon förklarar att man måste börja planera för en eventuell samordning av undervisningen på Söderparkskolan och Furutorpskolan i Vinslöv efter jul.

Hon betonar dock att det inte finns något beslut om att undervisningen på sikt ska samlokaliseras. Utgångsläget är istället att ventilationen ska åtgärdas.

– Kontakter har tagits från barn- och utbildningsförvaltningen med tekniska förvaltningen för att arbeta vidare med lösningar för att hantera den uppkomna situationen, skriver hon.

Per Håkansson, engagerad i föräldraföreningen som hade möte häromkvällen, berättar att barnen blivit oroliga av att de kanske måste byta skola redan efter jullovet.

Han säger att han och andra föräldrar också har svårt att förstå alla turerna, inte minst varför ventilationen inte åtgärdats tidigare när miljökontoret yttrade sig om saken första gången redan 2015. Han tror att många politiker också behöver få mer information om Vanneberga skola.

– En politiker kom på eget initiativ ut för att titta på skolan. Han sa att han inte visste vad det var han skulle besluta om. Vi hoppas att fler politiker vill komma hit och titta och träffa oss, säger Per Håkansson.

Eva Andersson säger till Frilagt att hon inte menar att barn och föräldrar ska ställa in sig på en flytt.

– Nej, det kan jag inte säga nu. Jag skickade ut ett förberedande brev, så att informationen inte kommer 14 dagar innan det är dags att flytta, om det blir så. Jag kommer att ge mer information så fort jag har mer, säger hon.

Enligt Eva Andersson måste tekniska förvaltningen under november månad ge besked om möjliga åtgärder för att ha en fungerande ventilation under den tid utredningen pågår.

– Att renovera ventilationen helt och hållet går inte före jul, säger hon.

Vanneberga skolas tillförordnade rektor Peter Nilsson, som även ansvarar för Furutorpskolans årskurs 4-6, vill inte kommentera situationen.

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden. Foto: Lotta Persson

Joachim Fors (S), andre vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden, är inte förvånad över att det nu kan bli bråttom för Vannebergaeleverna att flytta.

– Det skulle varit vidgjort. Nu får de hitta en tillfällig lösning som miljönämnden kan godkänna så att eleverna kan vara där under utredningen. Vi har drivit på i alla nämnder vi kan, säger han.

Men var ni inte också sent ute, det här har ju varit känt i flera år?

– Jo, men det första svaret var att tekniska förvaltningen skulle göra vid ventilationen enligt en handlingsplan som lämnats in. Sedan hände ingenting. Men vi hade med den i vår budget för 2018, säger Joachim Fors.

Han förklarar att det är lite knepigt när barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för verksamheten och elevernas hälsa, men inte för lokalerna som alltså är tekniska förvaltningens område.

Joachim Fors hoppas att eleverna ska slippa flytta.

– Det blir rätt så abrupt annars, att säga till föräldrarna att era barn måste byta skola efter jul. Föräldrarna måste reagera. Eleverna får delas upp i olika klasser också i så fall, kan jag tänka mig, säger han.

Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, har tidigare uttryckt att det måste göras en översyn av om småskolorna ska vara kvar och att det kan bli aktuellt att stänga Vanneberga. Nu betonar han att en stängning inte står på dagordningen.

– Om eleverna ska flytta nu så är det i avvaktan på ventilationsåtgärderna. Tekniska förvaltningen har bollen, men vi måste förbereda så att eleverna kan flytta om det behövs. De måste ställa in sig på att det kan bli en flytt.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Stefan Larsson (M). Foto: Urban Önell

Stefan Larsson vill ha hela kostnaden klar för sig före ett beslut om renovering.

– Som det ekonomiska läget ser ut nu måste vi se över allting, men jag vill inte föregripa utredningen, säger han.

Han försäkrar att det finns plats för alla elever från Vanneberga på skolorna i Vinslöv.

Vanneberga har idag 61 elever i årskurs F-6. Söderparkskolan har 225 elever i årskurs F-3 och Furutorpskolan 347 elever i årskurs 4-9. Eleverna från Vanneberga måste alltså delas upp på två skolor om de ska flytta.

Det finns inget slutdatum för utredningen om hela skolans renoveringsbehov, som görs av en konsult. Tobias Oscarsson hoppas att den är klar till årsskiftet.

– Vi ska vara schyssta mot föräldrar och elever och inte stressa dem i onödan. Om det ändå blir en stängning är det kanske bättre efter sommarlovet, säger han.

Den undermåliga ventilationen finns i den gamla skolbyggnaden.

Tobias Oscarsson, chef för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning. Foto: Lotta Persson

– Det vi tittar på nu är tillfälliga åtgärder för att klara ventilationen i klassrum och grupprum, inte i korridorer och liknande. Vi har en dialog med miljönämnden för att hitta en lösning som de kan acceptera. Kanske klarnar bilden under nästa vecka. Sedan måste bygglovshandlingar också fram eftersom vi får ta upp ett hål i väggen för ventilationen och det innebär en ändring i fasaden, säger Tobias Oscarsson.

Kostnaderna är inte beräknade i detalj, men han gissar på cirka 300 000 kronor.

– Vi har ventilationsaggregat stående som vi skulle kunna använda., säger Tobias Oscarsson.

Han förklarar att pengarna får rymmas inom budgeten för löpande underhåll och eventuellt även ur en mindre pott för miljö- och ventilationsåtgärder.

En långsiktig renovering av ventilationen kostar betydligt mer och kan ta mellan ett och ett halvt och två år att genomföra.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se