torsjö live

Dåliga nyheter för HSR-ivrarna

Dåliga nyheter för HSR-ivrarna

INSÄNDARE. Så har Trafikverket kommit med nya direktiv när det gäller höghastighetsbanorna (HSR). För att spara pengar kommer vissa sträckor att byggas endast för 250 km/h. Andra för 320 km/h, bl.a. Lund – Hässleholm. Den viktigast besparingen kommer dock att bli externa stationslägen på ett flertal platser. Här nämns Hässleholm som en sådan.

Den sänkta hastigheten ska ses i ljuset av vad samordnaren i kommunen gick ut med informationen i slutna sällskap, att tågen i framtiden skulle kunna köra i 400 km/h! Okunnigheten är stor på det lokala planet när det gäller höghastighetståg. Topphastigheterna är snarare på väg ner när det gäller HSR-tågen ute i Europa och medelhastigheten likaså.
Om själva spåret byggs av staten, kommer kommunerna få stå för övriga kostnader, vilket kommer att bli dyrt för Hässleholm. Ett inbyggt spår över befintliga kan kosta upp mot två miljarder. Kalkylera med att halva kostnaden åläggs kommunen, varifrån ska dessa pengar tas? Det blir att sätta undan minst 100 miljoner om året de kommande åren. Eftersom kommunen går back i år och framöver, blir det nog inget varken med det planerade badhuset eller någon centralt belägen station. En kraftig skattehöjning är alternativet, men vilken invånare skulle acceptera det?
Således, räkna med en extern station och bygg inga fler parkeringshus i centrala delarna av stan. Bilarna kommer att parkeras externt.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se