logga-ligg-tjock

Drömmen om en stabil majoritet

Drömmen om en stabil majoritet

INSÄNDARE. Det talas till leda i ledare och inlägg av olika slag om att bara vi får en stark och eller en stabil politisk majoritet så löser sig problemen.
I Hässleholms kommun ser vi två partier S och SD som tillsammans fått stöd av i stort sett halva väljarkåren. I mandat räknat har S 15 och SD 16 mandat i fullmäktige.
Måhända en utopisk tanke men kunde dessa båda partier samarbeta skulle det vara möjligt att bilda en ”majoritetsregering” med endast två partier. Huruvida denna majoritetsregering ens är möjlig, önskvärd eller skulle kunna hamna under begreppen stark eller stabil får var och en i dessa tider av spekulerande fundera över.
Jimmie Åkesson(SD) talade utmanande i Almedalen om SD som det nya arbetarpartiet och anknöt till Hjalmar Branting. Åkesson grundade sitt uttalade bl.a. på att ett stort antal LO-medlemmar som tidigare röstande på S nu röstar på SD. Nu har Åkesson på typiskt politikermaner vänt kappan efter en ny vindil och blåst långt ut på högerkanten.
Nå, vi kan drömma om starka och stabila majoriteter men dessa består såvitt kan förstås av en samling människor benämnda politiker.
I vår kommun och många andra ser vi nu efter valet i stort sett samma politiker på arenan. Politiker från alla läger som under ett antal mandatperioder agerat måltavlor för exempelvis skrupelfria riskkapitalister och byggherrar. Allt till men för oss väljare, medborgare och skattebetalare.
Det behövs genomgripande förändringar i det vi kallar vår ”representativa demokrati” mot exempelvis mer direktdemokrati. Varje väljares röst måste i långt högre grad ”värderas”. I Hässleholms kommun värderades 600 väljares röster överhuvudtaget inte. Dessa väljares röster försvann på grund av 2%-spärren ut i tystnaden.
Väljarna ska inte på valdagen oreserverat behöva lämna över sin makt till politiker som saknar självinsikt och grundläggande förståelse för begrepp som demokrati och folkstyre. Här har våra politiska partier ett stort ansvar. Dessa partier fungerar dessvärre inte som tänkt med tanke på sina över tid kraftigt minskade medlemssiffror.
Till sist får Sokrates ordet:
”Den goda (i en djupare mening) människan är en verkligt fri människa. Den som gör illa är en slav under sina lustar som ärelystnad, fåfänga och penningbegär. Eller är de slavar under sin egen okunnighet. Gäller inte minst politiker som gör anspråk på att leda andra. Att följa sådana ledare är under en fri mans värdighet.
Den rättrådige mannen blir de orättrådiga politikernas dåliga samvete och lever därför farligt”.

Ronny Larsson i Kvistalånga

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se