Gruppen-3a-328x120

Konsultrapporten om nytt bad bara hyllvärmare?

Konsultrapporten om nytt bad bara hyllvärmare?

INSÄNDARE. Agneta Olsson Enochsson skrev, för någon vecka sedan i NSK, att badresan till Tyskland är en kommunövergripande resa med cirka 25 deltagare från hela Sverige till en kostnad som nästintill kan likställas med en resa till badmässan i Stockholm, som är i ett väsentligt mindre format och som saknar olika studiebesök och samtal. För det första så, bara för att det är ett antal deltagare från övriga Sverige, så är det inte tvunget att man måste åka med från Hässleholms kommun. Det är ett dåligt argument. På badmässan i Stockholm har man möjlighet att besöka en del nybyggda bad i Stockholm med omnejd, men finns inte viljan, så blir det ju inget med det. På denna mässa i Stockholm kommer det att vara många från övriga Sverige, som har med byggande av bad att göra, så man kan nog få många samtal där.

Vidare skriver hon att, ett av dessa samtal handlar om hur vi bygger ett badhus som efterfrågas i tiden, ett politiskt ekonomiskt försvarbart koncept med mera. Vi skall bygga ett bad i Hässleholm och vad som efterfrågas i Hässleholm och inte i Tyskland. Då tycker jag att man skall föra samtal om att bygga efter svenska förhållanden och inte tyska. Vi har annat klimat än i Sverige och måste bygga på ett annat sätt.

Vidare skriver hon att, resan är en del av den kunskapsinhämtning inför en framtida investering och för mig är sakkunskap oerhört viktigt att ta del av inför viktiga ekonomiska beslut. Utan denna sakkunskap är vi helt beroende av tjänstemännens information, tolkningar och värderingar. Har vi inte den kunskapen i Sverige? Hässleholms kommun har ju tagit in en konsult, Ulf Isaksson från Ablix AB, som har tagit fram en utredning, om nytt bad. Är denna inte bra? Det är som vanligt i Hässleholm, man beställer en konsultrapport, som kostar pengar och sedan bara blir en hyllvärmare. Det har byggts många nya bad i Sverige de senaste åren och många är under byggnad och flera har planerats. Sök kunskap där. Det finns även kunskap på närmare håll, men den ignoreras fullständigt.

Det vore även bra om man hade, som ledamot av Fritidsnämnden informerats om denna resa. Man har fått en massa frågor om vad man sysslar med, från många medborgare i kommunen.

 

Mikael Björklund

Folkets Väl

Ledamot av Fritidsnämnden

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se