torsjö live vers2

Nya intressenter på gång till parkens café Kommunen tvekar om övertagande av husen

Nya intressenter på gång till parkens café Kommunen tvekar om övertagande av husen

Hembygdsföreningen hoppas hitta nya hyresgäster till både caféet och Skräddarhuset i Hembygdsparken. Kanske kan butiken Yggdrasil få vara kvar i Skräddarhuset.Foto: Berit Önell

Västra Göinge Hembygdsförening håller på att rekrytera en ny arrendator till Hembygdsparkens café.

– Vi ska intervjua flera intresserade, säger Rolf Nilsson i föreningens styrelse.

Föreningen har svårt att klara underhållet av de gamla byggnaderna, både ekonomiskt och personellt. Men kommunen har inte svarat på frågan från 2016 om att ta över ägandet och kommunstyrelesns ordförande Lars Johnsson (M) är skeptisk. Utredning pågår.

Nuvarande caféföreståndaren Eva Ahlkvist har sagt upp hyreskontraktet på grund av att det är svårt att få ekonomi i verksamheten som främst lockar folk på somrarna. Hon har dock öppet vissa dagar och efter bokning året ut. Butiken Yggdrasil i Skräddarhuset intill caféet blir också av med hyreskontraktet eftersom innehavaren Ingela Tillgren hyr av Eva Ahlkvist.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

– Ingela har skickat en förfrågan om att få vara kvar. Vi har inte tagit ställning ännu, men det är samma elmätare, fjärrvärmeräkning med mera i båda husen. Vi har tänkt att det ska vara upp till nästa hyresgäst om båda husen ska användas till café eller Skräddarhuset ska hyras ut, förklarar Rolf Nilsson.

De historiska byggnaderna i Hässleholms hembygdspark har blivit en för tung börda för medlemmarna i Västra Göinge hembygdsförening. Kommunledningen var för ett och ett halvt år sedan positiv till att utreda ett övertagande, men nu låter det inte särskilt troligt. Foto: Urban Önell

Underhållsbehoven är stora, både på cafébyggnaden och övriga hus i parken. Men det är tveksamt om kommunen vill ta över ägandet.

Efter en skrivelse från föreningen beslöt kommunstyrelsens arbetsutskott i mars 2017 att utreda om kommunen skulle kunna ta över byggnaderna. Föreningens förslag var då att den skulle få ett nyttjanderättsavtal för vissa av byggnaderna, bland annat museibyggnaden, och lovade också att fortsätta med visningar och andra evenemang.

Kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M) berättar att ärendet fortfarande ligger hos tekniska förvaltningen för utredning.

– Men spontant är jag inte så sugen på att kommunen ska ta över alla byggnaderna. Det är ett rätt stort antal. Vi har nog inte ekonomi till det. Det är behjärtansvärt i sig, men risken är också att vi står där med ett större antal hembygdsparker om fler vill att vi ska ta över. Vi måste följa likabehandlingsprincipen, säger han.

Han konstaterar samtidigt att det redan idag finns flera olika varianter på ägande i hembygdsparkerna.

– Jag tror att kommunen äger några av byggnaderna i Bjärnum. Därför vill vi att det utreds så att vi får en helhetsbild, säger han.

Kan det finnas risk att parken avvecklas om ni säger nej och föreningen inte klarar att ansvara för byggnaderna?

– I så fall får vi ta den diskussionen då, säger Lars Johnsson. Ingångsvärdet är att vi inte tar över, men att vi får diskutera med dem om det finns något annat sätt att hjälpa till.

Ett sätt skulle då enligt Lars Johnsson kunna vara att ge mer bidrag till underhåll av byggnaderna.

Det finns inget slutdatum för när utredningen ska vara klar. Slutgiltigt beslut bör fattas av kommunstyrelsen eftersom skrivelsen är ställd dit.

Berit Önell

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se