torsjö live

Nya intressenter på gång till parkens café Kommunen tvekar om övertagande av husen

Västra Göinge Hembygdsförening håller på att rekrytera en ny arrendator till Hembygdsparkens café. – Vi ska intervjua flera intresserade, säger Rolf Nilsson i föreningens styrelse. Föreningen har svårt att klara underhållet av de gamla byggnaderna, både ekonomiskt och personellt. Men kommunen har inte svarat på frågan från 2016 om att ta över ägandet och kommunstyrelesns […]

M nominerar åter Douglas Roth till fullmäktiges ordförande

Moderaterna har nu nominerat sina kandidater inför valen i kommunfullmäktige på måndag. Douglas Roth, som kommer att leda sammanträdet i egenskap av ålderspresident, föreslås få fortsätta som ordförande i fullmäktige under de närmaste fyra åren. Till kommunstyrelsen nominerar M Lars Johnsson och Karin Axelsson som ordinarie samt Stefan Larsson och Douglas Roth som ersättare. Lars […]

Process om uteslutning av Omar Al-Ganas är påbörjad

Socialdemokraterna har påbörjat en process om uteslutning av Omar Al-Ganas. Det meddelar Irene Nilsson, ordförande i Hässleholms Arbetarekommun i ett sms till Frilagt. – Han har inte självmant lämnat in ansökan om avgång och utträde ur partiet, berättar hon. Beslutet fattas av partiet centralt. Den lokala S-styrelsen uppmanade 19-årige Omar Al-Ganas att avgå och lämna […]

Röstfiske

INSÄNDARE. Unge Omar Al-Ganas välkomnades till socialdemokraterna i Hässleholm och placerades på valbar plats på partiets vallista. Huruvida detta var till en eller annan grupp riktat ”röstfiske” frågar sig säkert mången. Nå, vi vet alla hur det gick! ”Socialdemokraterna” förefaller nu tycka att partiet fått en gökunge i boet som måste bort. Nämnda parti gjorde för […]

Liberalerna bekänner färg

INSÄNDARE. Efter att ha läst i tidningen hur moderater, kristdemokrater samt liberalerna i kommunen vill att Hässleholm skall styras och formas den kommande mandatperioden väcks många frågor. Hur tänker man att ett stabilt styre bildas med deras tre blocks tankar? Ett styre som byggs på ett klart och tydligt samarbete och stöd av sverigedemokraterna! Att förneka […]