torsjö live

Hässleholm fick pris för förbättrad Skåneled Nu byggs lyxiga vindskydd

Hässleholm fick pris för förbättrad Skåneled Nu byggs lyxiga vindskydd

Den nya sträckningen av Skåneleden genom Hovdalaområdet gav Hässleholms kommun priset som årets Skåneledskommun. Foto: Hässleholms kommun

När Skåneledens 40-årsjubileum i veckan firades på Hovdalaområdet gav Region Skåne Hässleholms kommun priset som årets Skåneledskommun.

Den tidigare kritiken från ansvariga för Skåneleden mot brister i skötseln av leden längs Finjasjön har bytts till beröm för dess kvalitet. Nu ska kommunen också bygga tre lyxiga arkitektritade vindskydd vid Trädhuset till en kostnad av 700 000 kronor.

Prisutdelningen till årets Skåneledskommun skedde på onsdagen under den årliga träffen för kommunernas Skåneledsansvariga som alltså var förlagd till Hovdalaområdet denna gång. Eller Hovdala vandringscentrum som det numera heter, i somras högtidligt invigt av landshövding Anneli Hulthén.

– Det känns så klart väldigt roligt med den här utmärkelsen och det inspirerar oss i det fortsatta arbetet med att utveckla kommunen inom vandring och friluftsliv, säger Carina Jönsson Lindholm, destinationsutvecklare på tillväxtavdelningen, i ett pressmeddelande från kommunen.

Kommunen får nu beröm för kvaliteten på. Skåneleden.

Projektledare Bjarne Öhrling betonar där vikten av att tänka nytt och att satsa på kvalitet.
– Vi är många som samarbetar engagerat kring vandringen på Hovdala, i kommunen och med ideella krafter och näringsliv. Det är roligt att vi kan vara ett föredöme och att andra inspireras av oss.

Motiveringen till priset löd: ”Årets Skåneledskommun har visat ett stort engagemang för utveckling av såväl Skåneleden som för övrigt friluftsliv, vilket även är en tydlig ambition på sikt. Ett genomgående drag i verksamheten för att bl.a. främja folkhälsa och besöksnäring. Man har gjort föredömliga insatser inom den egna organisationen och har ett väl fungerande samarbete med såväl huvudman som med externa aktörer. Kommunen är snabb med att åtgärda brister som uppstår i fält och är tillika noggrann i det kvalitetsarbete som krävs för att hålla Skåneleden i hög internationell klass.”

Det låter annorlunda än de ansvarigas tidigare missnöje med den så kallade Finjasjöleden runt sjön som tidigare ingick i Skåneleden. Klagomål på svavelvätelukten vid den förorenade Sötekärrsbäcken bidrog till att sträckningen ändrades så att leden nu viker av åt nordost i Sjörröd och går via Hässleholmsgården in i staden. Den följer den kortare leden ”I Posta-Nillas spår” som fortsätter via Hembygdsparken, Magle våtmark, Göingeåsen och Tormestorp till Hovdala slott. Finjasjöleden fungerar numera enbart som en lokal vandringsled.

Skåneleden går inte längre via bron över den stinkande Sötekärrsbäcken vid Finjasjöns östra strand. Foto: Berit Önell

Men ansvariga på Region Skåne hade varit missnöjda med leden vid sjön en längre tid innan dessa problem uppdagades. Inför vandringsfestivalen på Hovdala i september 2016 förklarade Sofie Norrby, utvecklings- och marknadsansvarig för Skåneleden på Region Skåne, i Frilagt att kvaliteten på leden behövde höjas. Hon nämnde den förorenade asfaltkross som använts som beläggning på en översvämningsdrabbad del av leden vid Sjörröd, men också problem med markering av leden där många vandrare gått fel, brist på lägerplatser och att kommunens underhåll brustit. Hon såg dock positivit på kommunens intentioner att förbättra leden.

Nu är den nya så kallade Hovdalaleden på 55 kilometer en del av Skåneleden. Kommunens målsättning är att den också ska bli certifierad enligt Europeiska vandrarföreningens kriterier för ”Leading quality trail”. En uppgradering som kan bidra till att göra det möjligt är att en ny lägerplats inom kort kommer att stå färdig vid Trädhuset, i anslutning till flera av lederna.

Bygglov finns för fyra vindskydd i en björkdunge med utsikt över Finjasjön. De är av modellerna Birk och Ronja, ritade av arkitekt Karin Hvid Rydell på Mem Arkitekter AB i Malmö. Formerna är rundade och fasaderna klädda med klyvda björkslanor med nävern kvar. Framför ingången finns ett trädäck. En av byggnaderna ska ha ett loft med ett skyddsräcke med transparent nät dit den som vill sova i det fria kan klättra uppför en stege. En spång ska byggas från den intilliggande vandringsleden och in till vindskydden, senare troligen även till trädhuset.

– Det är inte vilka vindskydd som helst. De ska bli funktionella, estetiskt tilltalande och passa in i området, förklarar kommunekolog Lars-Erik Williams.

Han jämför med det unika fågeltornet ”Slingra dig” vid Mölleröd.

– När vi bygger på Hovdala vandringscentrum vill vi bygga med kvalitet. Vi hade kunnat sätta upp ett billigt fågeltorn, men det här har ett helt annat besöksvärde, säger han.

Lars-Erik Williams vill förtydliga vad han menar med att vindskydden är lyxiga.

– Det betyder till exempel att man kan stå raklång i vindskyddet och slipper krypa in. Man sover inte på golvet utan på bänkar som även går att sitta på. Möjligheten att sova på taket under stjärnhimlen på det ena vindskyddet kan också betraktas som lyx. För att inte tala om den makalösa utsikten!

Trädäcket gör att mindre smuts dras in i vindskyddet och tack vare spången behöver vegetationen på lägerplatsen inte trampas ned.

– Platsen ska upplevas så orörd som möjligt, förklarar Lars-Erik Williams.

De arkitektritade vindskydden, som ska byggas nära Trädhuset, ska ytterligare uppgradera Skåneleden på Hovdala.

Arkitektkostnader och speciallösningar i byggtekniken gör att kostnaden för de tre första vindskydden beräknas till cirka 700 000 kronor. Kommunen får stå för ungefär hälften, resten täcks av så kallade Lona-bidrag från EU och bidrag från Region Skåne.

Förhoppningen är att två vindskydd beräknas stå klara redan före jul och ett tredje till våren. I den mindre modellen Birk kan fyra vuxna eller fem barn sova, i den större Ronja sex vuxna eller åtta barn.

– Hur snabbt det går beror mycket på vädret. Vi har två timanställda byggare på fritidsförvaltningen, berättar Lars-Erik Williams.

Vindskydden ska placeras i en björkdunge nära Trädhuset med utsikt över Finjasjön. Foto: Lotta Persson

Vindskydden ska kunna bokas av grupper, eventuellt kommer ett att vara helt öppet för att vandrare på Skåneleden ska kunna övernatta utan bokning.

Länsstyrelsens kulturmiljöenhet har gett tillstånd för byggnadsarbeten på fossil åkermark med röjningsrösen. Eventuella ovan mark synliga fornlämningar får dock inte påverkas.

Bygglovet omfattar även tillfälligt tillstånd för en enkel toalettvagn. På sikt är tanken enligt ansökan att det ska finnas en permanent toalett, eventuellt med dusch.

Fullt utbyggd ska rastplatsen kunna ta emot en hel skolklass för övernattning.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se