Gruppen-3a-328x120

Kärv stämning när kommunfullmäktige tillsatte nytt styre

Kärv stämning när kommunfullmäktige tillsatte nytt styre

Kommunfullmäktiges nyvalda presidium består av samma personer som det avgående: ordförande Douglas Roth (M), till höger, förste vice ordförande Patrik Jönsson (SD) och andre vice ordförande Irene Nilsson (S). Foto: Berit Önell

Trots valrörelsens tal om god samverkan mellan partierna för kommunens bästa var tonen kärv när kommunfullmäktige på måndagskvällen beslöt om en ny kommunledning. Ingen protesterade mot den föreslagna så kallade treblockslösningen med den borgerliga minoriteten M, KD och L på ordförandeposterna i fullmäktige, kommunstyrelsen och valberedningen. Inte heller blev det diskussion om att SD skulle ha posterna som förste vice ordförande och S som andre vice ordförande. Men när det nya presidiet var på plats deklarerade Lena Wallentheim (S) att de rödgröna inte kommer att delta i beslutet om minskning av antalet ledamöter i kommunstyrelsen.

-Det här med tre block har inte riktigt gällt. Två block har gjort upp om hur den politiska organisationen ska se ut, men vi har inte fått vara med och diskutera, sa hon.

Kommunalråd blir Lars Johnsson (M), Hanna Nilsson (SD) och Lena Wallentheim (S).

Lars Johnsson (M) valdes på nytt till kommunstyrelsens ordförande. Foto: Berit Önell

Lars Johnsson valdes som väntat till ordförande i kommunstyrelsen. Hanna Nilsson blir förste vice ordförande och Lena Wallentheim andre vice ordförande.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Fullmäktiges återvalde ordförande Douglas Roth (M) hann inte mycket mer än tacka för förtroendet och försäkra att han ska göra sitt bästa för att det ska bli trevliga sammankomster i kommunfullmäktige innan debatten hettade till.

De rödgröna vände sig både emot att de inte fått vara med i diskussionerna och att de först i fredags fick förslaget till revidering av kommunstyrelsens reglemente med färre ledamöter, 13 ordinarie och 13 ersättare istället för 15 och tre ledamöter i arbetsutskottet istället för fem.

-Det är högst problematiskt att så viktiga handlingar som kommunstyrelsens reglemente inte skickades till ledamöterna med en godtagbar framförhållning, skriver de i sin protokollsanteckning.

Anders Edwall (C ) förklarade att han ville tala om demokrati och anklagade ”majoriteten”, det vill säga restalliansen och SD samt FV, för att vilja begränsa de mindre partiernas insyn. Han ifrågasatte också att kommunen ska spara på den politiska organisationen.

Anders Edwall (C) menade att minskningen av antalet ledamöter i kommunstyrelsen påverkar demokratin negativt. Foto: Berit Önell

-Arvodena kostade 11,6 miljoner kronor 2017. Det är inte ens 0,5 promille av kommunens totala budget. Demokrati måste få kosta, sa han och jämförde med ett par andra kommuner som har högre kostnader.

Han markerade också att det inte är tjänstemännen som ska styra i kommunen.

-De ska bereda underlag så att politikerna kan fatta välgrundade beslut, sa han.

Han fick mothugg av Patrik Jönsson (SD).

-Vi har ända sedan vi kom in i denna församling 2006 haft förslag om att lägga samman nämnder och spara på politiken, för att det ska bli mer pengar till verksamheterna. 2006 lyfte vi också frågan om de små partiernas insyn, men C ville inte ge den insynen. Sent ska syndaren vakna, sa han.

Dolores Öhman (M) förklarade också att hon ansåg det svårt att ta ställning till neddragningen när handlingarna skickades ut så sent.

Lars Johnsson påtalade att det inte finns något beredningstvång i lagen när det gäller ändring av antalet ledamöter i kommunstyrelsen inför en ny mandatperiod.

-Vi hade alltså kunnat ta det här direkt. Det var en service att skicka ut handlingarna till er redan i fredags. Mot den bakgrunden är det lite märkligt att få kritik för att handlingarna inte kommit ut i tid, sa han.

-Nu börjar klagovisan, sa Björn Widmark (FV). Foto: Berit Önell

Per-Åke Purk (V) kritiserade ändå framförhållningen.

-Det har talats vitt och brett om att vara öppenhjärtig och tala med varandra. Jag tycker det är dåligt. Om jag ska vara riktigt vass så blir ni mindre demokratiska i framtiden, sa han.

Björn Widmark (FV) förstod inte kritiken.

-Nu börjar klagovisan. Före valet sa ju bland andra C att nu skulle vi få en bättre ton och ett annat samtalsklimat. Vilka partier är det som inte får plats i kommunstyrelsen eller inte får ut handlingar? Alla är ju med. Förra mandatperioden skulle vi inte klaga när ni styrde. Men nu är det inte ni som styr, sa han och påminde även om hur de rödgröna gjorde upp med restalliansen efter valet 2014, så att de fick majoritet i nämnder och styrelser och Pär Palmgren (M) fick en kommunalrådspost.

Johan Hammarqvist (C ) var rejält irriterad när han för första gången gick upp i talarstolen i fullmäktige i Hässleholm. Han riktade sig till Björn Widmark.

Johan Hammarqvist C) tyckte att de rödgröna blivit inbjudna ”med armbågen”. Foto: Berit Önell

-Hela valrörelsen har det pratats om samarbete och samförståndslösningar för att vi sitter i en tuff situation. Men allt du kan älta är historia, vi skulle ju dra streck över det. Samarbete för framtiden, ja, men se då till att samtliga partier får vara med och diskutera hur kommunen ska styras. Ska vi kunna samarbeta bjud då inte in med armbågen, bjud inte in när du inte menar det. Det är oerhört viktigt för kommunen att vi får en samförståndsanda. Det får man inte genom att två block gör upp och lägger ansvaret på ett tredje. Ni har en majoritet, använd den, sa han.

Hanna Nilsson förklarade att hennes parti bjudit in till samtal, men att de rödgröna tackat nej.

-Nu har vi en helt ny mandatperiod framför oss, men det är samma rödgröna bittra smak som när vi slutade den förra. Jag ber er, kan vi inte bara gå vidare nu för kommunens bästa och inte fortsätta tjafsa som vi gjort i fyra år, sa hon.

Lena Wallentheim betonade att det inte är något problem att samtala.

Hanna Nilsson SD) , som blir kommunalråd, vädjade till de rödgröna att gå vidare för kommunens bästa och vara lite mer positiva. Foto: Berit Önell

-Det som vi sa nej till var att bilda en majoritet. Vi måste få bestämma själva vilka vi vill samarbeta med. Sluta att ta på martyrtröjan och påstå att ingen vill prata med er, sa hon.

Robin Gustavsson (KD) försökte lugna stämningen.

-Lena, du har rätt att föra fram kritik. Men ingen ville ta ansvar för styret och vi talade tidigt om att vi måste minska kostnaderna för förtroendevalda. Avsikten var att minska antalet ledamöter. Nu hoppas vi på en god samtalston och en konstruktiv opposition. Oppositionen ska vara lite som en blåslampa, men alla har ansvar för att föra kommunen framåt.

Berit Önell

Så här ser den nya kommunstyrelsen ut: ordförande Lars Johnsson (M), förste vice ordförande Hanna Nilsson (SD), andre vice ordförande Lena Wallentheim (S), ledamöter Karin Axelsson (M), Ulf Berggren (SD), Sven Lundh (SD), Joachim Fors (S), Irene Nilsson (S), Henrik Backlund (S), Robin Gustavsson (KD), Agneta Olsson Enochsson (L), Björn Widmark (FV), Lena Svensson (C ).

Till ersättare valdes Stefan Larsson (M), Douglas Roth (M), Christer Caesar (KD), John Bruun (L), Jerry Andersson (KD), Camilla Nordström (SD), Susanne Lottsfeldt (SD), Daniel Talmid (FV), Camilla Lindoff (S), Ola Lindahl (S), Magnus Åkerborn (V), Dolores Öhman (MP), Johan Hammarqvist (C ).

Till valberedningens ordförande valdes Mikael Koenen (L) och till vice ordförande Ulf Berggren.

Många åhörare var på plats i röda salongen när kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde för mandatperioden. Foto: Lotta Persson
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se