Kommundirektören fortfarande chef över miljöchefen trots risk för jäv

Länsstyrelsen hänvisade till regeringsformen och varnade för jäv och otillbörlig påverkan på grund av att kommundirektören i Hässleholm var chef över miljöchefen. Enligt länsstyrelsen bör miljöchefen istället vara anställd av miljönämnden. Dessutom var miljöchefen Sven-Inge Svensson sedan 20 år tillbaka inte formellt anställd som miljöchef. Nu har han fått ett nytt anställningskontrakt – men det […]

Minskat underskott för skolan

Barn- och utbildningsnämndens förväntade underskott har minskat med 1,9 miljoner kronor till 28,9 miljoner kronor. Det visar budgetuppföljningen den 30 september jämfört med delårsrapportens prognos en månad tidigare. Huvudorsakerna till förbättringen är ökade statliga bidrag, främst asyl- och etableringsbidrag som förbättras med 926 000 kronor. Bidragens storlek beskrivs dock som en osäkerhetsfaktor liksom antalet nyanlända […]

Ett fasligt gnällande

INSÄNDARE. Det var ju ett fasligt gnäll från diverse sossar i kommunen. Har ni redan glömt att ni tappat över 7 mandat från förra valet, och inte längre är kommunens största parti? Detta är verkligen ett klart bevis på att Hässleholmarna inte längre vill att ni ska styra denna kommun. Dåliga förlorare finns det många, men […]