Gruppen-3a-328x120

Hyllningskrönika bara en drömvision

Hyllningskrönika bara en drömvision

INSÄNDARE. Den 26 oktober skriver Lars J Eriksson en ”hyllningskrönika” om Bilens dag den 28 oktober. Han skriver vidare i rubriken – en dag att uppmärksamma. Det tycker jag också, men ur en helt annan aspekt. Hans hyllningssång är fylld av superlativer  till bilens förträfflighet i vår tillvaro. Jodå, i förbigående nämns om en ”del” negativa effekter, såsom utsläpp och trafikolyckor.

Varje år omkommer 1,24 miljoner (1 240 000) människor världen över i trafikolyckor. Vi kan av förklarliga skäl tyvärr inte intervjua dem om bilens förträfflighet. Däremot alla som skadas och lemlästas i trafiken. Vad tycker de om sin tillvaro i dag? Har de samma uppfattning som Lars J?

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt
Sannolikt har lika många människor dödats och skadats i trafiken, som alla som dött och skadats i krig under bilens kortvariga historia. Över 7000 i landet dör en för tidig död varje år på grund av de luftföroreningar som bilismen åstadkommer. Inte bara genom avgaser, utan all det damm som däck/dubbdäck åstadkommer.  Våra barns lungor far dessutom särskilt illa av att vistas i den höjd som det finns mest avgaser och partiklar. Effekter av detta har påvisats. Hur många djur som får sätta livet till och skadas känner vi inte till, men att det är sannolikt tiotusentals. Men det är ju klart att de får ju ”skylla” sig själva om de springer framför fordonen. Cyniskt, javisst!
Förtränger vi alla de nackdelar som bilismen ger upphov till enbart för vår bekvämlighet att kunna fara fram i ett dödsbringande plåtschabrak i upp till 120 km/h? Är inte priset för högt? Dessutom tillkommer alla  ändliga råvaror för att åstadkomma denna infrastruktur.
Avslutningsvis stämmer Lars J upp i en lovsång till bilismen: ”Tack och lov är bilens miljöeffekter något som går att hantera med bättre teknik. Så länge leve bilismen!” Jag mår fysiskt/psykiskt illa av att läsa dessa lovordande påståenden när jag ställer dem mot vad jag redogjort för ovan. Det är enbart en ”drömvision” från Lars J att alla problem med bilen skulle lösa sig med teknikens hjälp. Att drömma är ju inte förbjudet, men bättre att vara realist och inse galenskapen med systemet.
Lars Nord
Fritänkare och outsider
Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se