Gruppen-3a-328x120

Inga pengar till nytt fågeltorn i Finja

Inga pengar till nytt fågeltorn i Finja

Det gamla fågeltornet vid Finja båthamn nedanför kyrkan är slitet. Men byggnadsnämnden säger nej till att söka bidrag för ett nytt torn i två våningar där kommunen skulle stå för en fjärdedel av kostnaden, 400 000 kronor av totalt 1,6 miljoner. Foto: Urban Önell

Det blir inget nytt fågeltorn för 1,6 miljoner kronor nedanför Finja kyrka, åtminstone inte i närtid. Byggnadsnämnden har för andra gången på grund av det ekonomiska läget sagt nej till förslaget att ansöka om statligt LONA-bidrag med halva beloppet. Andra hälften skulle delas lika mellan kommunen och Göingebygdens biologiska förening, alltså 400 000 kronor vardera.

– Det hade varit en bra investering för turistnäringen och vi hade förhandlat med GBF, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M) som tyckte att förslaget lät bra, men inte sa emot när de rödgröna ville avslå.

GBF:s ordförande Tommy Nilsson är besviken.

– Jag förstår det ekonomiska läget, men samtidigt hade vi fått väldigt mycket för pengarna, säger han.

Byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Redan i oktober 2016 skickade GBF en skrivelse till kommunstyrelsen och byggnadsnämnden samt kommundirektör Bengt-Arne Persson och kommunekolog Lars-Erik Williams. Tommy Nilsson meddelade då på GBF:s styrelses uppdrag att det gamla fågeltornet var gammalt och slitet och att föreningen hade önskemål om att bygga ett nytt på samma plats. Han föreslog att LONA-bidrag skulle sökas före den 1 december det året och förklarade att den ekonomiska insatsen från föreningen kunde vara betydande, det vill säga ”några hundra tusen kronor”.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

Men skrivelsen blev liggande tills GBF påminde Lars-Erik Williams om den i år. Han gjorde då en utredning och föreslog att en bidragsansökan skulle göras, under förutsättning att kommunstyrelsen tillskjuter medel.

Tornet skulle enligt förslaget byggas i två våningar. Den nedre skulle vara handikappanpassad och innehålla en utställning om djur och växtarter i området.

Lars-Erik Williams betonar i sin tjänsteskrivelse att tornets placering vid Finja båtplats är strategisk, dels med hänsyn till fågellivet i denna del av sjön och dels med tanke på närheten till vandringsleder och Finja samhälle. Sevärdheterna Sveriges äldsta boplats från cirka år 12 000 före Kristus, Finja kyrka med kalkmålningar från 1100-talet och Mölleröds slottsruin från 1500-talet ligger inte långt bort. Williams nämner även fågelplattformen Slingra dig vid Mölleröd, strandbetet Möllerödsmaden och Mölleröds våtmark.

Kommunekologen Lars-Erik Williams. Foto: Urban Önell

– Utsiktsplatsen/ fågeltornet har därmed en utmärkt möjlighet att vända sig till en bredare allmänhet och bidra till utveckling av infrastruktur för såväl närboende som naturturismen i Hässleholms kommun, skriver han.

Enligt föreningens skrivelse får arkitekturen på tornet gärna vara av den sort som ”sticker ut” i förhållande till andra fågeltorn, liksom Slingra dig.

Föreningen önskade också att buskar och träd skulle röjas kring tornet och att väg, parkeringsplats, bord och bänkar skulle restaureras och underhållas samt någon form av sophantering anordnas.

Enligt förslaget skulle kommunen stå för driftskostnaderna för detta som beräknas till cirka 30 000 kronor per år. De ursprungliga driftskostnaderna, inklusive tornet, var beräknade till 100 000 kronor. Sedan förra avslaget för en månad sedan hade GBF höjt sin insats genom att lova att stå för drift och underhåll av tornet, men det räckte alltså inte.

– Vi får se om vi tittar på det till nästa år. Allt beror på hur det går med ekonomin i kommunen, säger Kenny Hansson.

Tommy Nilsson tycker att det är synd.

– Vi hade kommit långt i processen och jag fick besked att byggnadsnämndens beredning var enig, säger han.

Han medger att det handlar om mycket pengar för själva fågeltornet och att 400 000 kronor också är mycket för föreningen.

– Men vi lade in allt, bland annat hade man inte löst markägoförhållandena, säger han.

Lantmäterikostnaderna beräknas till 150 000 kronor.

Tommy Nilsson vet inte hur föreningen ska agera nu. Eventuellt kan det bli en upprustning av det gamla tornet.

– Det blir inte mycket av det gamla, i så fall blir det nog enklare, i den stil som det är nu, säger han.

Han funderar också på om det går att vädja till medlemmarna.

– De klarade av att bygga en ny badbrygga i Åhus genom sponsorer som fick en planka med sitt eget namn inristat. Vi har inte hunnit diskutera det ännu, men vi får försöka hitta nya vägar, säger han.

Han tror inte att det blir aktuellt att komma igen med en ny ansökan de närmaste tre åren med tanke på kommunens ekonomi.

Fågeltornet i Finja är viktigt för föreningen, inte minst för att det används vid GBF:s regelbundna inventeringar av fågellivet i sjön.

– Det är jätteviktigt. Det hör också till infrastrukturen vid sjön, liksom Slingra dig och alsumpslingan, säger Tommy Nilsson.

Berit Önell

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se