torsjö live vers2

Qpoolens felaktiga fönster får sitta kvar

Qpoolens felaktiga fönster får sitta kvar

De felaktiga fönstren på Qpoolens simhall får sitta kvar efter byggnadsnämndens beslut. Foto: Berit Önell

Byggnadsnämnden godkänner Qpoolens nya fönster, trots att de strider mot det ursprungliga bygglovet och kulturmiljöutredningen.

– Det är inte ekonomiskt försvarbart att byta ut fönstren igen, säger byggnadsnämndens ordförande Kenny Hansson (M).

Stadsbyggnadskontorets beslutsförslag var att den nya bygglovsansökan från tekniska förvaltningen skulle avslås på grund av att fönstren i simhallen inte följer de tidigare föreskrifterna. Enligt dem skulle materialet vara helt i trä, inte som nu en kombination av trä och aluminium på spröjsarna som inte heller skulle finnas på de nedre fönstren.

ANNONS

Annons om att annonsera i Frilagt

– Det är väldigt tråkigt att vi hamnat i en sådan situation. Vi ska följa lagen och detaljplanen och ta kulturmiljön i beaktande, men det är inte ekonomiskt försvarbart att byta ut fönstren igen. Inte heller organisatoriskt är det försvarbart eftersom det skulle innebära att verksamheten måste stängas ner, säger Kenny Hansson.

Regionmuseet har dessutom i ett nytt yttrande ansett att byggnaden trots de felaktiga fönstren är tidstypiskt bevarad.

Byggnadsnämnden beslöt att säga ja till bygglov för de nya fönstren, men var inte enig. Hans-Göran Hansson (MP) reserverade sig mot beslutet.

Berit Önell

Läs tidigare artiklar i ämnet:

2019-11-12 Förslag att inte godkänna Qpoolens nya fönster

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se