torsjö live vers2

Uppmanades dricka mer – var allvarligt sjuk

Uppmanades dricka mer – var allvarligt sjuk

En äldre man som kände sig sjuk och orkeslös fick rådet att dricka mer. Nästa dag blev det ambulans till sjukhuset där både lunginflammation, stopp i njurarna och förhöjda levervärden konstaterades, enligt en anhörigs anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.

– Uppenbar risk för allvarlig kroppsskada som följd av bristande tillsyn och omhändertagande, skriver anmälaren som även påtalar bristande omvårdnad och oklar kommunikation personal emellan.

Anmälaren berättar att det var fredagen den 2 november som mannen använde sitt trygghetslarm för att få hjälp då han inte kunde resa sig från toaletten. Hemsjukvårdens personal som kom hem till honom ska ha lovat att kontakta ansvarig sjuksköterska.

ANNONS

Annons om Kristinelunds trädgård

Mannen, som blev allt mer krasslig i helgen som följde, kontaktades först på måndagen via telefon av en sjuksköterska. Han uppmanades då bara att dricka lite extra och söka vårdcentral om han inte blev bättre. Sjuksköterskan träffade honom alltså inte.

På tisdagen kunde han inte komma upp ur sägen och fick hjälp av hemtjänstpersonal att tilkalla ambulans. Men när ambulansen kom fram var han ensam, utan kläder och med en nerbajsad blöja.

– Redan då han larmade första gången borde man ha förstått att han inte mådde bra, skriver anmälaren som är mycket kritisk till det inträffade.

På sjukhuset visade sig mannens sänka vara över 330.

– När det gäller vård och omsorg av människor måste man se till hela människan. Inte bara vad som är planerat sedan tidigare, skriver anmälaren i klagomålet.

Mannen har inte själv kunnat skriva den IVO-anmälan som lämnades in fredagen den 9 november eftersom han fortsatt var inlagd på sjukhus.Anmälaren har även lämnat in en kopia av klagomålet till kommunens omsorgsförvaltning som nu inlett en utredning av det inträffade. Den vanliga gången är att omsorgsförvaltningen först utreder det inträffade och bedömer om IVO ska kopplas in.

IVO utreder sedan årsskiftet enbart de klagomål som bedöms kunna innebära en allvarlig risk för, eller ha orsakat, en allvarlig skada. Resterande klagomål inom hälso- och sjukvården hanteras av patientnämnden i det område där händelsen inträffat.

Lotta Persson

EU-val 2024

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se