torsjö live vers2

Uppmanades dricka mer – var allvarligt sjuk

En äldre man som kände sig sjuk och orkeslös fick rådet att dricka mer. Nästa dag blev det ambulans till sjukhuset där både lunginflammation, stopp i njurarna och förhöjda levervärden konstaterades, enligt en anhörigs anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. – Uppenbar risk för allvarlig kroppsskada som följd av bristande tillsyn och omhändertagande, […]

Ideologi och arvoden

INSÄNDARE. Till KSAU har delegerats rätten att i viss omfattning ta beslut beträffande användandet av skattebetalarnas pengar. Denna delegation har i många fall visat sig ödesdiger inte minst i Hässleholms Kommun. I NSK påtalade undertecknad på denna sida redan den 22 mars 2013 KSAU:s beslut att då höja sina egna och politikerkamraternas arvoden. Pär Palmgren (M) talade då om ”våra […]

Simmar inte medströms i Sösdala

INSÄNDARE. Nedläggningen av Sösdala simhall får inte bara bli ett kommatecken i restalliansens budgetförslag i Hässleholms kommun för nästa år. När det gäller stora saker som påverkar de mindre orterna så måste det beredas som ett eget ärende så det kan bli debatt i fullmäktige. Vad vet vi som bor i Sösdala hur Lars Johnsson och […]

Ingen olja i Finjasjön enligt miljökontoret

Miljökontoret tror inte att det var olja i det tunna skikt som täckte vattenytan från stranden och cirka 100 meter ut i Finjasjön vid Sjörröd i förra veckan. Men ingen inspektör besökte platsen förrän på måndagen. – Inspektören har varit nere och tittat och anser inte att det är olja, säger miljöchef Sven-Inge Svensson. Han […]

Tillstånd för att tillfälligt åtgärda ventilationen på Vanneberga skola

Vanneberga skola får en tillfällig lösning på problemen med ventilationen. Det har stadsbyggnadskontoret beslutat och därmed kan verksamheten fortsätta åtminstone fram till sommaren. Enligt miljönämndens föreläggande hade det annars inte varit tillåtet att bedriva skola i lokalerna efter jullovet, något som vårdnadshavare och personal förvarnades om i brev från skolförvaltningen för några veckor sedan. Som […]

Björnjakt i Hässleholm?

INSÄNDARE. När ärendet om arvodesreglementet diskuterades så är det som vanligt med Björn Widmark, och hans agg mot Lena Wallentheim. Ända sedan Lena blev kommunalråd så kan Björns jakt på hennes arvode liknas vid ett sjukligt beteende. I flera intervjuer utgår Björn från Lenas arvode och inte från kommunstyrelsens ordförandes, vilket är konstigt med tanke […]