torsjö live

Ingen olja i Finjasjön enligt miljökontoret

Ingen olja i Finjasjön enligt miljökontoret

Oljeliknande skimmer i många färger kan bildas av järnbakterier, som här vid Finjasjö park.

Miljökontoret tror inte att det var olja i det tunna skikt som täckte vattenytan från stranden och cirka 100 meter ut i Finjasjön vid Sjörröd i förra veckan. Men ingen inspektör besökte platsen förrän på måndagen.

– Inspektören har varit nere och tittat och anser inte att det är olja, säger miljöchef Sven-Inge Svensson.

Han undersökte i helgen själv det oljeliknande skimret i vattensamlingar på strandängarna vid Finjasjö park och bedömer att det är järnbakterier.

Den oljiga hinnan på vattenytan sträckte sig långt ut i sjön vid Sjörröd förra tisdagen.

Enligt den rapport Sven-Inge Svensson fått fanns på måndagen fortfarande något oljeliknande kvar i vattnet vid Sjörröd.

– Om det var exakt samma vet jag inte. Inte heller om det var järnbakterier, smutsvattensvamp eller något annat, säger han.

Han konstaterar att många märkliga fenomen rapporterats från Finjasjön.

– Det finns mycket som vi inte kan förklara i sjön, säger han.

Han hoppas att det treåriga forskningsprojekt som inletts i höst ska kasta ljus över problematiken.

Enligt anmälan om oljeförekomsten i Sjörröd, strax norr om reningsverkets utsläppspunkt i Maglekärrsbäcken, luktade det mycket från reningsverket i närmare en vecka före upptäckten. Sjön luktade dessutom avlopp, något även Frilagts reporter märkte.

Miljökontoret har inte fått någon rapport om haveri i reningsverket eller andra problem den senaste tiden som skulle kunna förklara detta.

– Vi har inte fått några indikationer på att det varit något utsläpp, säger Sven-Inge Svensson.

Å andra sidan konstaterar han att luktproblem kan komma och gå.

– Det är alltid svårt att undersöka lukt eftersom det gäller att vara på rätt plats vid rätt tidpunkt, säger han.

Järnbakterier brukar finnas nära stranden vid Sjörröd och finns där fortfarande. Även alger och annan växtlighet verkar frodas där, trots att det är sen höst.

På de nyklippta strandängarna vid Finjasjö park har vatten samlats i de djupa hjulspåren efter maskinerna.

– Det finns oljeliknande skimmer på många ställen. Enligt min bedömning så är detta järnbakterier eftersom det inte luktar olja och om man rör om i det så blir det brunt och återbildas inte till samma skimmer, förklarar Sven-Inge Svensson.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-11-09 Stort utsläpp av diesel vid Kvantum kunde saneras Rapporter om oljeutsläpp i Finjasjön

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se