torsjö live

Tillstånd för att tillfälligt åtgärda ventilationen på Vanneberga skola

Tillstånd för att tillfälligt åtgärda ventilationen på Vanneberga skola

Vanneberga skolas utdömda ventilation ska nu åtgärdas tillfälligt, så att eleverna ska kunna gå kvar åtminstone under vårterminen. Förslaget att stänga skolan gäller från höstterminen 2019. Foto: Berit Önell

Vanneberga skola får en tillfällig lösning på problemen med ventilationen. Det har stadsbyggnadskontoret beslutat och därmed kan verksamheten fortsätta åtminstone fram till sommaren. Enligt miljönämndens föreläggande hade det annars inte varit tillåtet att bedriva skola i lokalerna efter jullovet, något som vårdnadshavare och personal förvarnades om i brev från skolförvaltningen för några veckor sedan.

Som Frilagt berättat informerade skolchef Eva Andersson i början på oktober om att eleverna i Vanneberga kan tvingas flytta till andra skolor efter jullovet. Anledningen var att den undermåliga ventilationen måste vara åtgärdad senast den 1 januari om verksamheten ska få fortsätta.

Trots att inga pengar fanns avsatta till att åtgärda ventilationen har tekniska förvaltningen arbetat fram en tillfällig lösning, i väntan på antingen en större renovering eller att skolan läggs ner. Enligt den styrande borgerliga alliansens budgetförslag stängs skolan inför höstterminen 2019. Men för att driva skola fram tills dess krävs alltså ändå att ventilationen åtgärdas.

Bygglov behövdes inte, däremot en anmälan till stadsbyggnadskontoret eftersom åtgärderna innebär att hål för ventilationen tas upp i fasaden och även att luft tas in via fönster som måste ändras. Beslut har nu fattats om startbesked, vilket innebär att åtgärderna kan påbörjas. Först ska dock en projektplan tas fram.

Tobias Oscarsson, chef för tekniska förvaltningens fastighetsavdelning, har också haft löpande kontakt med miljökontoret om förslaget till åtgärder. Portabla ventilationsaggregat finns tillgängliga på tekniska förvaltningen.

– De åtgärder som vi planerat avser att lösa de punkter som vi fått föreläggande om. Formellt så kommer vi att återrapportera till miljökontoret när åtgärderna är genomförda, förklarar han i ett mejl till Frilagt.

Miljöchef Sven-Inge Svensson bekräftar underhandskontakterna.

– Det här kan fungera, men vi ska dit och kontrollera när det är klart, säger han.

Föreläggandet är ställt till barn- och utbildningsnämnden. Tekniska nämnden har överklagat ett tidigare föreläggande med motiveringen att det är skolan som ansvarar och arbetar nu med frågan på uppdrag av skolan.

Parallellt pågår en utredning, enligt beslut i kommunfullmäktige, om totalkostnaden för att renovera hela Vanneberga skola. Förutom ventilationen ska bland annat renovering av kök, handikapptoaletter och annan tillgänglighetsanpassning då räknas in. Målsättningen är att den ska vara klar före årsskiftet.

Berit Önell

Läs tidigare artikel i ämnet:

2018-10-13 Brev om att Vannebergaelever kan tvingas byta skola efter jul – Men lösning kan vara på gång 

Uppskattar du Frilagt?
Frilagt behöver ditt stöd för att fortsätta granska!

Bankgiro: 
597-6535
Konto: 8403-8, 33 403 635-7
Swish: 0708938399
Kontakt: prenumeration@frilagt.se